Kontakt

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul.Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248 03 70
fax: 41 248 03 71
sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
nr KRS 0000273357
Regon 291198077
NIP 661-20-54-183
Bank Społdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 86 8507 0004 2001 0005 6094 0001
Kapitał zakładowy: 621 400,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Spółki
Agnieszka Rogalińska
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: rogalinska@arl.ostrowiec.pl

Główny Księgowy/Prokurent

Główny Księgowy/Prokurent
Joanna Kolasa
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kolasa@arl.ostrowiec.pl

SEKRETARIAT

ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
sekretariat@arl.ostrowiec.pl

KONTAKT W SPRAWIE:

WYNAJMU LOKALI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Kierownik CPiAZ 
Ryszard Lipiec
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: lipiec@arl.ostrowiec.pl

WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, DORADZTWA ZAWODOWEGO

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Łukasz Kot
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kot.lukasz@arl.ostrowiec.pl

PROMOCJI, ORGANIZACJI SZKOLEŃ, WYNAJMU SAL W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70

 

BARU MLECZNEGO „CZWÓRKA”
UL. SIENKIEWICZA 70

Sprawy organizacyjne, cateringi, organizacja imprez
Aneta Jedlikowska
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 41 200 30 40
e-mail: jedlikowska@arl.ostrowiec.pl

PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Katarzyna Sobczyk
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 533 431 651, 41 200 30 14,
e-mail: sobczyk@arl.ostrowiec.pl

PROJEKTÓW ORAZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Sylwia Ojczymek-Mroczek
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 41  200 30 14
e-mail: ojczymek_mroczek@arl.ostrowiec.pl