Kontakt

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul.Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248 03 70
fax: 41 248 03 71
sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
nr KRS 0000273357
Regon 291198077
NIP 661-20-54-183
Bank Społdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 86 8507 0004 2001 0005 6094 0001
Kapitał zakładowy: 621 400,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Spółki
Agnieszka Rogalińska
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: rogalinska@arl.ostrowiec.pl

Główny Księgowy/Prokurent

Główny Księgowy/Prokurent
Joanna Kolasa
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kolasa@arl.ostrowiec.pl

SEKRETARIAT

ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
sekretariat@arl.ostrowiec.pl

KONTAKT W SPRAWIE:

WYNAJMU LOKALI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Kierownik CPiAZ 
Ryszard Lipiec
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: lipiec@arl.ostrowiec.pl

WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Maciej Kozicki
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kozicki@arl.ostrowiec.pl

PROMOCJI, ORGANIZACJI SZKOLEŃ, WYNAJMU SAL W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Maciej Kozicki
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kozicki@arl.ostrowiec.pl

 

BARU MLECZNEGO „CZWÓRKA”
UL. SIENKIEWICZA 70

Sprawy organizacyjne, cateringi, organizacja imprez
Aneta Jedlikowska
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 41 200 30 40
e-mail: jedlikowska@arl.ostrowiec.pl

PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Katarzyna Sobczyk
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 533 431 651, 41 200 30 14,
e-mail: sobczyk@arl.ostrowiec.pl

PROJEKTÓW ORAZ WSIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Sylwia Ojczymek-Mroczek
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 41  200 30 14
e-mail: ojczymek_mroczek@arl.ostrowiec.pl