Aktualności

23.01.2017

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień w 2017 roku

Informujemy, iż z dniem 16 stycznia 2017 r. wznowiona została działalność Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin. Punkt działa w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, w pok. 21 na IIpiętrze. Szczegółowy harmonogram dyżurów w Punkcie dostępny jest w zakładce „Punkty konsultacyjne, profilaktyka uzależnień”.  Zapraszamy!

Czytaj dalej

19.01.2017

Konkurs MSiT: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r. Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć: preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów; harmonogram planowanych działań;

Czytaj dalej

17.01.2017

Erasmus+: Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków EACEA/41/2016 w ramach programu Erasmus+: Kluczowe działanie 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy na rzecz innowacji w zakresie polityki – Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Wnioski należy składać do 14 marca 2017 r. do godz. 12.00. Projekty przyszłej współpracy to transgraniczne projekty współpracy,

Czytaj dalej

17.01.2017

RÓWNAĆ SZANSE 2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2018 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie

Czytaj dalej

17.01.2017

Konkursy dla bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach. Zadanie „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami” obejmuje między innymi udzielanie pomocy ofiarom nienawiści w sieci, profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie

Czytaj dalej

9.01.2017

Program „Decydujesz, pomagamy”

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, w ramach którego w województwie świętokrzyskim przyznane zostanie aż 12 grantów o łącznej wartości 60 000 zł. W całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi 150 grantów o łącznej wartości 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa świętokrzyskiego

Czytaj dalej