Aktualności

23.01.2018

Konkurs na realizację zadań publicznych WŚ z zakresu kultury na rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rok 2018. Wnioski składać mogą: • organizacje pozarządowe, • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

Czytaj dalej

23.01.2018

Zapraszamy na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych serdecznie zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Adamem Bodnarem. Przypominamy, iż odbędzie się ono dziś 23 stycznia 2018 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w sali nr 18 o godz. 12.15. Spotkanie ma charakter otwarty. Do udziału w

Czytaj dalej

19.01.2018

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej na rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  przeciwdziałania przemocy i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2018 r. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Czytaj dalej

18.01.2018

„ZDROWO-KOMFORTOWO – nagród ciąg dalszy”

W czwartek 11 stycznia 2018 r. Gimnazjaliści z PG 3 i PG 4, którzy wzięli udział w realizacji zadania „ZDROWO-KOMFORTOWO”, odebrali kolejną nagrodę, tym razem było to wspólne wyjście „na pizzę”. Wcześniej na spotkaniu podsumowującym, które odbyło się 21 grudnia 2017 r., otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a szkoły symboliczne statuetki i podziękowania. Przypominamy: „ZDROWO

Czytaj dalej

17.01.2018

Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do programu „Równać Szanse 2018” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ogólnopolski Program Grantowy „Równać Szanse 2018” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców oraz do domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od

Czytaj dalej

16.01.2018

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Adamem Bodnarem. Odbędzie się ono 23 stycznia 2018 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w sali nr 18 o godz. 12.15. Spotkanie ma charakter otwarty. Do udziału w spotkaniu zapraszamy

Czytaj dalej