Aktualności

22.05.2018

Debaty oksfordzkie w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Od marca 2018 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. realizuje zadanie „Siłownia profilaktyczna” , w ramach którego młodzież gimnazjalna dyskutuje na tematy z obszaru uzależnień. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Od 23 kwietnia realizowane są dyżury specjalistyczne. Specjaliści wspierają młodzież w przygotowaniu

Czytaj dalej

15.05.2018

Nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas ogłosił nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin składania wniosków mija 17 maja 2018 roku.  W skład Rady wchodzą  – oprócz przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, oraz Wojewody Świętokrzyskiego – także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego

Czytaj dalej

15.05.2018

„Liderzy dla Młodzieży – 2018” – rekrutacja do regionalnej Szkoły Liderów

30 kwietnia 2018 roku ruszył nabór do II edycji Programu „Liderzy dla „Młodzieży”. Inicjatywa prowadzona jest przez Fundację Szkoła Liderów we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i ma na celu wyłonienie osób, które w sposób efektywny będą współpracować z młodzieżą naszego regionu, jednocześnie pobudzać młodych ludzi do działania. Program trwa 7

Czytaj dalej

10.05.2018

Oferta dla startupów z województwa świętokrzyskiego

Ciekawa inicjatywa dla wszystkich mających pomysł na biznes i poszukujących partnerów biznesowych do jego zrealizowania. Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce rozpoczyna pierwszy w tym roku konkurs „Twój startup w Targach Kielce”. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które mają pomysł na biznes i szukają możliwości jego realizacji

Czytaj dalej

10.05.2018

Warsztaty na temat Bazy Danych Lokalnych

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na warsztaty związane z umiejętnością korzystania z Bazy Danych Lokalnych. Warsztaty odbędą się w piątek, 11 maja, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 w dwóch turach. Pierwsza tura rozpocznie się o godzinie 9.00, kolejna o godzinie 10.15. Zapisać można się mailowo: i.boksa-nowak@stat.gov.pl lub telefonicznie: 41

Czytaj dalej

9.05.2018

Spotkanie informacyjne nt. projektów społecznych i aktywizacyjnych – Kielce

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektów społecznych, dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz tworzenia dziennych świetlic środowiskowych, a także  projektów przewidujących aktywizację zawodową. Spotkanie  odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 9.30 w Centrum Kongresowym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach (sala Lambda). Podczas spotkania specjaliści

Czytaj dalej