Aktualności

21.02.2020

Spotkanie informacyjne nt. Funduszy Europejskich – 28.02.2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 28 lutego w godzinach 10.00 – 13.00. Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 41 378 12 06.

Czytaj dalej

21.02.2020

Oferta PARP na innowacje i przedsiębiorczość w województwie świętokrzyskim

25 lutego w Best Western Hotel w Kielcach odbędzie się spotkanie na temat oferty skierowanej do przedsiębiorców, zwłaszcza dofinansowań z Funduszy Europejskich Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MSP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia dla województwa świętokrzyskiego. Będzie to okazja do przekazania aktualnych informacji nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców w w województwie świętokrzyskim. Eksperci

Czytaj dalej

20.02.2020

„Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”. Spotkanie informacyjne w Kielcach

10 lutego ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wynosi 30 milionów euro. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych

Czytaj dalej

18.02.2020

Konferencja dla organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski i Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim organizuje 6 marca 2020 r. konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. Konferencja będzie okazją do omówienia możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wymiany doświadczeń ze strony organizacji pozarządowych

Czytaj dalej

17.02.2020

Walentynkowa „Randka z CV”

Walentynki – święto zakochanych to idealny termin na organizowanie randek. Nic dziwnego, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. postanowiła zorganizować kolejną edycję działania „Randka z CV” właśnie 14 lutego. Akcja została zorganizowana wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, który reprezentowały panie: Agnieszka Chuchała i Anna Bugajska, w imieniu ARL na stoisku zasiedli

Czytaj dalej

14.02.2020

Platforma Startowa „Unicorn Hub” – wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć

Platforma Startowa „Unicorn Hub” to projekt (współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Platforma „Unicorn Hub”, poprzez unikalny ekosystem obejmujący współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego, zakłada wsparcie pomysłodawców zainteresowanych uruchomieniem

Czytaj dalej