Inkubator Przedsiębiorczości

Cele

Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie warunków do powstawania nowych mikro, małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych, oraz poszerzanie działalności produkcyjnej i usługowej firm już istniejących.
Działania Inkubatora Przedsiębiorczości mają wspierać zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm inkubowanych, a także przeciwdziałać bezrobociu na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości jest kreowanie takich narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców, aby po okresie inkubacji firmy te były zdolne do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Inkubator Przedsiębiorczości chce być również miejscem inspirowania współpracy przedsiębiorców, wymiany doswiadczeń i wzajemnej pomocy, które dla małych i średnich firm są coraz częściej sposobem na stawienie czoła konkurencji i sukces rynkowy.

Historia Inkubatora Przedsiębiorczości

Więcej informacji...

Inkubacja

Więcej informacji...

Korzyści dla Twojej firmy

Więcej informacji...

Podstawa prawna

Więcej informacji...

Najemcy – Inkubator Przedsiębiorczości

Więcej informacji...

Najemcy – Centrum Biurowo – Konferencyjne

Więcej informacji
 

 

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Więcej informacji

 

Przydatne informacje

Więcej informacji...