Dziś jest Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. informuje, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.
2.Kontakt z  Inspektorem ochrony danych- Aleksandrą Fil –  możliwy jest pod numerem  tel.: 041 265 10 50 wew.111, lub w siedzibie ZUM ul. Żabia 23, Ostrowiec Św. pokój nr 18.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umowy najmu lokalu, na podstawie art. 6 ust.1  lub art. 9 ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu ZUM na podstawie zawartej z ZUM umowy powierzenia lub instytucje państwowe, które na wniosek ZUM zajmują się egzekwowaniem należności, np. Sąd, komornik sądowy lub skarbowy.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu lokalu, a po tym czasie, przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń  i  archiwizowania danych zgodnie  z  Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ZUM.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ( tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia     o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek konieczny realizacji postanowień umowy najmu zajmowanego przez Panią/Pana lokalu.

Osoba, która opublikowała informację: Robert Kaniewski
Data opublikowania w BIP: 2019-09-23 15:24:31

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-10-07 13:22:44

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Łukasz Dybiec
Data wytworzenia informacji: 2019-09-23

Liczba wyświetleń: 301

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Robert Kaniewski o 2019-10-07 13:22:44

Strona została odwiedzona 342916 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka Cookies Deklaracja dostepności