Dziś jest Czwartek, 16 lipca 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

 

Łukasz Dybiec

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………..

        (im i nazwisko)

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor/kierownik jednostki …………………………………………………………………

(podać pną nazwę)

 

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywnci działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

 

wiadczam,  że      w  kierowanej  przeze  mnie  jednostce  sektora  finansów  publicznych

(*niepotrzebne skreślić)

·              w wystarczającym / w ograniczonym *

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·               nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

___________

......................................................................................................................................................

 

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

___________

.......................................................................................................................................................

 

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 

pełna kontrola nad wpływem gotówki oraz wydatkami, wzmożenie działań windykacyjnych.

……………………………………………………………………………………………………

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

 

bieżącej kontroli wewnętrznej zakładu oraz samooceny.

…………………………………………………………………………………………………..

należy wymien np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

 

 

Ostrowie Św., 30.01.2019 r.                                                      

      (miejscowość, data)                                                                 Dyrektor Zakładu Usług

                                                                                         Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                           Łukasz Dybiec

                                                                                                               

 

Osoba, która opublikowała informację: Robert Kaniewski
Data opublikowania w BIP: 2019-02-15 09:24:42

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-02-15 09:27:55

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Łukasz Dybiec
Data wytworzenia informacji: 2019-01-30

Liczba wyświetleń: 269

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Robert Kaniewski o 2019-02-15 09:27:55

Strona została odwiedzona 298477 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka Cookies