Dziś jest Czwartek, 16 lipca 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2015

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany                                           Zbigniew Wesołowski

(im i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

(podać pną nazwę)

 

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywnci działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

 

wiadczam,  że      w  kierowanej  przeze  mnie  jednostce  sektora  finansów  publicznych

(*niepotrzebne skreślić)

·              w wystarczającym / w ograniczonym *

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·               nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

                                                                                           ___________

...........................................................................................................................................................................

 

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Pełna kontrola nad wpływem gotówki oraz wydatkami, wzmożenie działań windykacyjnych.

 

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Analizowanie wydatków, wzmożenie działań windykacyjnych oraz zabieganie o powierzenie jak największej liczby zadań.

 

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

Przeprowadzonej kontroli zewnętrznej oraz samooceny.

 

należy wymien np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

 

 

 

 

Ostrowie Św., 11.01.2016r.                                             

     (miejscowość, data)                                                                            

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zbigniew Wesołowski

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Wesołowski
Data opublikowania w BIP: 2016-03-15 13:17:00

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2017-01-02 19:08:50

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Robert Kaniewski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-15

Liczba wyświetleń: 965

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2016-03-15 13:18:43
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2016-03-15 13:19:16
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2016-03-15 13:19:44
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2016-03-15 13:20:12
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2016-03-15 13:20:57
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2016-03-15 13:22:30
  • Strona została zaktualizowana przez Robert Kaniewski o 2016-12-20 19:19:18
  • Strona została zaktualizowana przez Robert Kaniewski o 2017-01-02 19:08:50

Strona została odwiedzona 298484 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka Cookies