Dziś jest Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014

 

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2014

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany                                           Zbigniew Wesołowski

(im i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

(podać pną nazwę)

 

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywnci działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

 

wiadczam,  że      w  kierowanej  przeze  mnie  jednostce  sektora  finansów  publicznych

(*niepotrzebne skreślić)

·              w wystarczającym / w ograniczonym *

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·               nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

                                                                                           ___________

...........................................................................................................................................................................

 

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Pełna kontrola nad wpływem gotówki oraz wydatkami, wzmożenie działań windykacyjnych.

 

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Analizowanie wydatków, wzmożenie działań windykacyjnych oraz zabieganie o powierzenie jak największej liczby zadań.

 

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

Przeprowadzonej kontroli zewnętrznej oraz samooceny.

 

należy wymien np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

 

 

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich

     w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 Zbigniew Wesołowski

 


Ostrowie Św., 27.01.2015r.                                                      

      (miejscowość, data)                                                          

                                                                                                

 

 

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Wesołowski
Data opublikowania w BIP: 2015-01-28 08:13:11

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-02-03 14:22:08

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść:
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28

Liczba wyświetleń: 1312

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2015-01-28 08:13:53
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2015-01-28 08:16:42
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2015-01-28 08:18:59
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Wesołowski o 2015-02-03 14:22:08

Strona została odwiedzona 342906 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka Cookies Deklaracja dostepności