Kontakt

Strona CRL oraz Biuletyn Informacji Publicznej

Strona internetowa Centrum Rozwoju Lokalnego 

Biuletyn Informacji Publicznej CRL

B I P CRL

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Zadania Spółki przejęte zostały przez nowy podmiot - Centrum Rozwoju Lokalnego. W sprawach związanych bezpośrednio z likwidowaną spółką proszę kontaktować z likwidatorem Spółki

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim w likwidacji
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248 03 70
fax: 41 248 03 71
e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
nr KRS 0000273357
Regon 291198077
NIP 661-20-54-183
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 86 8507 0004 2001 0005 6094 0001
Kapitał zakładowy: 621 400,00 zł

LIKWIDATOR
Katarzyna Piętos
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
e-mail: likwidator@arl.ostrowiec.pl

 

Kontakt z Centrum Rozwoju Lokalnego:

Dyrektor:

Agnieszka Rogalińska
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: rogalinska@crl.ostrowiec.pl

Dział administracyjno - prawny

Główny Księgowy

Alina Wójcicka
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: wojcicka@crl.ostrowiec.pl

Starszy specjalista ds. obsługi kadrowej

Iwona Haraburda
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: haraburda@crl.ostrowiec.pl

Starszy specjalista ds. obsługi prawnej

Mateusz Surowiec
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: surowiec@crl.ostrowiec.pl

Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej

Wioletta Wiącek
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: wiacek@crl.ostrowiec.pl

SEKRETARIAT

ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: sekretariat@crl.ostrowiec.pl 

Dział obsługi inwestorów
i przedsiębiorczości

Kierownik Działu

Łukasz Kot
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kot.lukasz@crl.ostrowiec.pl

Specjalista ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorczości

Aleksandra Pastuszka
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: pastuszka@crl.ostrowiec.pl

Specjalista ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorczości

Marcin Sztaba
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: sztaba@crl.ostrowiec.pl

Główny specjalista ds. obsługi CPiAZ 

Maciej Maksymiuk
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: maksymiuk@crl.ostrowiec.pl

 

Dział edukacji; Dział organizacji pozarządowych

Kierownik Działu

Ewa Mochul - Zwolińska
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: mochul_zwolinska@crl.ostrowiec.pl

Starszy specjalista ds. edukacji i organizacji pozarządowych

Aneta Jedlikowska
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
email: jedlikowska@crl.ostrowiec.pl

Starszy specjalista ds. edukacji

Katarzyna Sobczyk
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: sobczyk@crl.ostrowiec.pl