Kontakt

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248 03 70
fax: 41 248 03 71
e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
nr KRS 0000273357
Regon 291198077
NIP 661-20-54-183
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 86 8507 0004 2001 0005 6094 0001
Kapitał zakładowy: 621 400,00 zł

Pobierz wizytówkę firmy

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
Agnieszka Rogalińska
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: rogalinska@arl.ostrowiec.pl

Główny Księgowy

Główny Księgowy:
Alina Wójcicka
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: wojcicka@arl.ostrowiec.pl

SEKRETARIAT

ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl

KONTAKT W SPRAWIE:

WYNAJMU LOKALI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

p. o. Kierownika CPiAZ 
Maciej Maksymiuk
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: maksymiuk@arl.ostrowiec.pl

WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, DORADZTWA ZAWODOWEGO

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Łukasz Kot
ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
e-mail: kot.lukasz@arl.ostrowiec.pl

PROMOCJI, ORGANIZACJI SZKOLEŃ, WYNAJMU SAL W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70

 

PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Katarzyna Sobczyk
ul. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 576 864 421, 41 200 30 14,
e-mail: sobczyk@arl.ostrowiec.pl

PROJEKTÓW ORAZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. H. Sienkiewicza 70 Ostrowiec Św.
tel. 41  200 30 14

Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Aneta Jedlikowska
email: jedlikowska@arl.ostrowiec.pl

Starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich
Wioletta Wiącek
e-mail: wiacek@arl.ostrowiec.pl