Inkubator Przedsiębiorczości

Cele

Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie warunków do powstawania nowych mikro, małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych, oraz poszerzanie działalności produkcyjnej i usługowej firm już istniejących.
Działania Inkubatora Przedsiębiorczości mają wspierać zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm inkubowanych, a także przeciwdziałać bezrobociu na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości jest kreowanie takich narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców, aby po okresie inkubacji firmy te były zdolne do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Inkubator Przedsiębiorczości chce być również miejscem inspirowania współpracy przedsiębiorców, wymiany doswiadczeń i wzajemnej pomocy, które dla małych i średnich firm są coraz częściej sposobem na stawienie czoła konkurencji i sukces rynkowy.

Historia Inkubatora Przedsiębiorczości

Więcej informacji...
Pomysł utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. narodził się w 1999 roku jako jedna z inicjatyw zmierzających do pobudzenia przedsiębiorczości w mieście borykającym się z wysokim bezrobociem strukturalnym, związanym z upadkiem przemysłu hutniczego i metalurgicznego, które w styczniu 2000 r. wynosiło już prawie 20%.

Idei inkubatorów przedsiębiorczości uczyliśmy się od sprawnie działających inkubatorów zagranicznych: w duńskim mieście Arhus Amt i Inkubatora Przedsiębiorczości w Białej Cerkwi na Ukrainie, a także od rozwijających się tego typu ośrodków na terenie kraju: IN-MARR w Mielcu i Inkubatora Przedsiębiorczości w Starachowicach oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Inkubacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu.

Ostrowiecka „wylęgarnia” przedsiębiorstw zlokalizowana jest w budynku dawnej szkoły działającej przy Starym Zakładzie w przemysłowej dzielnicy miasta. Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z dwoma innymi budynkami kompleksu szkolnego został wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby nowej instytucji dzięki środkom miast Ostrowiec św. i Starachowice oraz dotacji uzyskanej z funduszu PHARE 2003 „Spójność Gospodarcza i Społeczna”. Inwestycja ta powstała w ramach projektu „Aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego – ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W ramach tego projektu dokonano inwestycji na terenie dwóch ważnych miast województwa – Ostrowca Św. i Starachowic. W Ostrowcu Św. powstało Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w którego skład oprócz Inkubatora Przedsiębiorczości wchodzi Centrum Biurowo-Konferencyjne i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W Starachowicach rozbudowano tamtejszy Inkubator Przedsiębiorczości i zbudowano kanalizację w południowej części miasta.

31 sierpnia 2007 roku w obydwu miastach odbyło się uroczyste otwarcie obiektów oddanych do użytku w wyniku realizacji projektu. Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości swoją działalność rozpoczął już w styczniu 2007 roku. Podmiotem prowadzącym Inkubator Przedsiębiorczości jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Inkubacja

Więcej informacji...

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że po pierwszym roku działalności aktywnych pozostaje zaledwie 62% firm, co oznacza że spośród dziesięciu nowych podmiotów gospodarczych po pierwszym roku upada aż cztery. W drugim roku działalności na rynku pozostaje zaledwie połowa przedsiębiorstw, zaś po trzecim zaledwie trzy z każdych dziesięciu rozpoczynających.

Młode firmy borykają się z wieloma problemami, do których należy brak zaplecza technicznego (siedziba firmy, wyposażenie w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny) oraz brak doświadczenia i wiedzy na temat prowadzenia firmy, warunków instytucjonalnych jej działalności, a także praw i obowiązków przedsiębiorców.

Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia wsparcie młodego biznesu w obydwu tych obszarach problemowych. Oferuje zarówno wsparcie lokalowo-techniczne jak i doradczo-szkoleniowe.

Idea inkubacji sprowadza się do tego, że opieka wykwalifikowanych konsultantów, a także niższe koszty funkcjonowania w Inkubatorze Przedsiębiorczości mają ułatwić usamodzielnienie firm i łagodnie przeprowadzić przez pierwszy, najtrudniejszy okres działalności.

Jak zostać przedsiębiorcą inkubowanym?
Aby zostać przedsiębiorcą inkubowanym, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • rozpoczynać działalność lub działać nie dłużej niż rok od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prowadzić firmę o profilu produkcyjnym lub usługowym, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność bankową lub ubezpieczeniową
 • złożyć wniosek o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania

Wniosek dla firm działających krócej niż 1 rok
Wniosek dla firm działających powyżej 1 roku
Umowa najmu lokalu użytkowego

Korzyści dla Twojej firmy

Więcej informacji...

Działając w Inkubatorze Przedsiębiorczości możesz:

 • wynająć powierzchnie usługowe i produkcyjne po preferencyjnych cenach
 • korzystać z  doradztwa prawnego, finansowego, marketingowego, organizacyjnego i z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działalności gospodarczej
 • uczestniczyć w  szkoleniach ogólnych i specjalistycznych z zakresu prowadzenia firmy
 • korzystać z promocji lub preferencyjnych cen promocji na lokalnym i regionalnym rynku
 • uzyskać pomoc w nawiązaniu współpracy biznesowej
 • obecność w społecznie rozpoznawalnym centrum biznesowym
 • sąsiedztwo instytucji otoczenia biznesu i dostęp do oferty największego kompleksu biznesowego w regionie

Obecność w Inkubatorze Przedsiębiorczości to: 

 • obniżenie kosztów funkcjonowania firmy;
 • dostęp do fachowej wiedzy ;
 • promocja na lokalnym i regionalnym rynku.

Podstawa prawna

Więcej informacji...
Inkubator Przedsiębiorczości działa na podstawie następujących uchwał Rady Miasta Ostrowiec Św.: 

 1. Uchwała nr XXXIX/70/2013 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 9 maja 2013 r. zm. uchwałę w sprawie określenie zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Uchwała nr XXXIX/69/2013 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 9 maja 2013 r. zm. uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Uchwała Nr LXI/778/2010 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 14 października 2010r. zm. uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Uchwała Nr XIX/239/2007 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia  20 grudnia 2007 r.  zm. uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Uchwała Nr XIX/240/2007 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia  20 grudnia 2007 r. zm. uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 13 marca 2007 r. zm. uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 7. Uchwała Rady Miasta Ostrowca Św. LVI/627/2006 z 25 lipca 2006 w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Uchwała Rady Miasta Ostrowca Św. LVI/626/2006 z 25 lipca 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Najemcy – Inkubator Przedsiębiorczości

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PARTER

 


INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – I PIĘTRO

 

Najemcy – Centrum Biurowo – Konferencyjne

CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE – PARTER

 


CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE – I PIĘTRO

 


CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE – II PIĘTRO

 


CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE – III PIĘTRO

 


WIRTUALNE BIURO

 

KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA BANAJSKA

TEL.: 661 065 712

E-MAIL:  kancelaria@banajska.pl

 

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Więcej informacji

Centrum Biurowo – Konferencyjne

Do dyspozycji najemców jest 90 pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie. Centrum Biurowo-Konferencyjne to zaplecze dla sieci instytucji otoczenia biznesu, np.: ARL Sp. z o.o., biur rachunkowych, kancelarii prawnych, funduszy pożyczkowych, przedstawicielstw funduszy poręczeń kredytowych, punktu informacyjno – doradczego, itp. Daje to szansę na wygenerowanie nowych miejsc pracy. Sąsiedztwo tego obiektu w stosunku do Inkubatora Przedsiębiorczości i Ośrodka Aktywizacji Zawodowej z pewnością wpływa na poprawę warunków działania firm z inkubatora i podniesienie poziomu wiedzy ich właścicieli i pracowników.

Centrum Biurowo-Konferencyjne dysponuje nowoczesną bazą lokalową, do dyspozycji są sale szkoleniowe i konferencyjne.
Sale konferencyjne – dwie klimatyzowane sale o powierzchni 120 i 55 metrów kw. Idealnie nadające się do organizacji szkoleń, spotkań czy konferencji. Wyposażone w sprzęt multimedialny, flipchart, sprzęt nagłaśniający. Posiadają dostęp do Internetu.

Pracownie komputerowe – sale wyposażone w 10 lub 20 stanowisk komputerowych oraz dostęp do Internetu. Wyposażone w nowoczesne oprogramowanie, świetnie nadają się do prowadzenia szkoleń z zakresu księgowości, kadr, informatyki.

Sale szkoleniowa – sale o powierzchni ok. 35 metrów kwadratowych idealna do prowadzenia szkoleń, w szczególności językowych i minikonferencji. Wyposażona w tablicę multimedialną, flipchart, posiada dostęp do Internetu.

Sale warsztatowe – sale o powierzchni ok. 20 metrów kwadratowych przystosowane do organizacji spotkań lub warsztatów, w których udział bierze 10-12 osób. Mogą być wyposażone w sprzęt multimedialny, flipchart, sprzęt nagłaśniający. Posiadają dostęp do Internetu.

Wysokość stawek czynszu za wynajęcie lokali w obiektach Centrum Biurowo – Konferencyjnego

 1. Za wynajęcie 1 m2 lokalu biurowego na parterze oraz I piętrze – 6,73 zł /m2
 2. Za wynajęcie 1 m2 lokalu na II i III piętrze – 6,73 zł /m2
 3. Za wynajęcie 1 m2 lokalu o podwyższonym standardzie na II i III piętrze – 8,96 zł /m2
 4. Za wynajęcie lokalu na parterze budynku „B” (z wyłączeniem lokalu gastronomicznego) – 5,94 zł /m2
 5. Za wynajęcie 1 piętra w całości – 5,94 zł /m2
 6. Za wynajęcie II i III piętra w całości – 7,57 zł /m2
 7. Pomieszczenia piwniczne i magazynowe – 2,07 zł/m2

Do w/w stawek czynszu dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość stawek czynszu za wynajęcie lokali w Inkubatorze Przedsiębiorczości 

 1. Stawka podstawowa czynszu w pierwszym roku działania przedsiębiorcy inkubowanego za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze wynosi 3,63 zł netto miesięcznie.
 2. Stawka podstawowa czynszu w drugim roku działania przedsiębiorcy inkubowanego za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze wynosi 4,15 zł netto miesięcznie.
 3. Stawka podstawowa czynszu w trzecim roku działania przedsiębiorcy inkubowanego za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze wynosi 5,18 zł netto miesięcznie.
 4. Stawka podstawowa czynszu dla innych przedsiębiorców za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze wynosi 6.17 zł netto miesięcznie.

Do w/w stawek czynszu dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wniosek o wynajęcie lokalu użytkowego w Centrum Biurowo-Konferencyjnym

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej jest nowoczesnym obiektem składającym się z trzech kondygnacji o kubaturze 16.118 m3 i łącznej powierzchni użytkowej 3.390 m2.
W skład bazy dydaktyczno-lokalowej wychodzą 24 sale wykładowe w tym: 7 sal dla małych grup, sala konferencyjna (170 m2), 2 pracownie komputerowe, sala wystawiennicza (408 m2) dla przedsiębiorców – organizatorów różnych przedsięwzięć o charakterze wystawienniczym, zajęć sportowych i ćwiczeń z zakresu samoobrony, a także na szkolenia dla firm sektora MŚP mające na celu przygotowanie do skutecznego promowania się na rynkach krajowych i zagranicznych.
W ramach Ośrodka Aktywizacji Zawodowej działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, jedyna w województwie świętokrzyskim bezpłatna szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym i wieczorowym.
Centrum jest placówką:

 • gwarantującą klientom wszechstronne wykształcenie i zdobywanie nowych kwalifikacji lub przekwalifikowanie,
 • cenioną na rynku usług edukacyjnych,
 • stale podnoszącą poziom jakość oferowanych usług,
 • kreatywną poszukującą innowacyjnych metod nauczania, mobilną, nakierowaną na edukację zawodową.

Centrum prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą kształcenia zawodowego w zakresie:
uzyskania, zmiany, podnoszenia określonych kwalifikacji zawodowych, czy uzyskania określonych uprawnień w ramach posiadanych kwalifikacji.
Centrum Kształcenia Ustawicznego – www.ckuostrowiec.pl

Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości o powierzchni użytkowej 3,975 m2 o charakterze produkcyjno – usługowym.
Inkubator to specjalnie przygotowane obiekty oferujące nowopowstałym a także już istniejącym przedsiębiorstwom pomieszczenia biurowe oraz powierzchnię produkcyjną, jak również wsparcie doradczo-szkoleniowe i co ważne, także atmosferę wspólnoty sprzyjającą wymianie doświadczeń i wzajemnej pomocy.
Firmy działające w Inkubatorze mają ułatwiony dostęp do niskooprocentowanych pożyczek i kredytów, co razem z opieką wykwalifikowanych  konsultantów ułatwia inkubowanym firmom wejście  na rynek, a także utrzymanie się na nim przez pierwszy okres działalności, który jest jak pokazują statystyki okresem najtrudniejszym.
Na dwóch kondygnacjach Inkubatora znajduje się szereg lokali o zróżnicowanej wielkości wyposażonych we wszystkie media włączając Internet. Jest to:

 • 19 pomieszczeń usługowo – produkcyjnych na parterze o różnej powierzchni (do 365 m2),
 • 20 pomieszczeń biurowo – usługowych zlokalizowanych na piętrze.

Przedsiębiorstwa inkubowane są uprawnione do uzyskania ulgowych stawek czynszu oraz usług świadczonych przez Inkubator.

Głównymi celami działania Inkubatora jest:

 • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski,
 • stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno – technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw,
 • aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania działalności gospodarczej,
 • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie.

Cele są realizowane w szczególności poprzez świadczenie następujących usług:

 • wynajmu powierzchni biurowych i usługowo–produkcyjnych,
 • obsługi biurowej,
 • informacji, doradztwa i usług wspierających biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne,
 • organizacji szkoleń, promocji, pomocy w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy,
 • pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • tworzenia właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej.

Proces inkubowania jest procesem ciągłym i cyklicznym. Maksymalnie po trzech latach firmy wycofują się i stwarzają miejsce dla kolejnych podmiotów, co sprawia, że proces inkubowania nowych firm może się rozwijać. Dodatkową korzyścią inkubowania firm jest tendencja do powstawania  w otoczeniu Inkubatora szeregu nowych przedsiębiorstw świadczących dla niego i jego klientów użyteczne usługi.

Przydatne informacje

Więcej informacji...

Materiały do pobrania

Jak uruchomić działalność gospodarczą
Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą – ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – ZUS
ABC płatnika składek – ZUS
Ulotka PUE

Przydatne linki

Urzędy i instytucje
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Krajowa Administracja Skarbowa
Urząd Statystyczny w Kielcach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Sanitarny

Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie

Instytucje otoczenia biznesu
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w likwidacji
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Baza Usług Rozwojowych
Centrum Obsługi Inwestora – Skarżysko – Kamienna
Enterprise Europe Network
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Fundacja Rozwoju Regionalnego Pierzchnica
Kielecki Park Technologiczny
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – GEOPORTAL
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego