II Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

II Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych odbędzie się 22 października br. w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do udziału w nim zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszego województwa. W kongresie będzie można wziąć udział osobiście lub poprzez transmisję prowadzoną poprzez stronę Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Początek kongresu o godz. 12.00

Uczestnicy spotkania będą mogli uczestniczyć w warsztatach, poświęconych m.in. kwestiom prawnych aspektów działalności w strukturach organizacji pozarządowych, obowiązkom wynikającym z zapisów RODO,  a także finansom.

Kongres odbędzie się 22 października w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – początek o godz. 12.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obradach mogą rejestrować się drogą mailową, wysyłając zgłoszenia, do 18 października, na adres skrzynki mailowej sek.rops@sejmik.kielce.pl.

Więcej informacji – w tym program kongresu – na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego