Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2022

Ostrowiec Świętokrzyski, 9 lutego 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-
Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza do składania ofert na usługę ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na usługę ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 lutego 2022

ZESTAWIENIE CEN ZAOFEROWANYCH W POSTĘPOWANIU

usługa ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Ostrowiec Świętokrzyski, 31 stycznia 2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-
Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza do składania ofert na usługę ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Formularz ofertowy – ochrona CRL 2022 – wersja edytowalna


Ostrowiec Świętokrzyski, 31 stycznia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na usługę ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-
Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza do składania ofert na usługę ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie do składania ofert – ochrona i monitoring budynków

Formularz ofertowy – ochrona CRL 2022

Formularz ofertowy – ochrona CRL 2022 – wersja edytowalna


ZESTAWIENIE CEN ZAOFEROWANYCH W POSTĘPOWANIU

usługa ochrony i monitoringu obiektów
przy ul. Sandomierskiej 26a i ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.


 

Zamówienia publiczne 2020


Ostrowiec Świętokrzyski, 31 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2020

Zestawienie ofert  – ochrona i monitoring budynków:
Centrum Biurowo – Konferencyjne i Inkubator Przedsiębiorczości (ul. Sandomierska 26A)
oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. H. Sienkiewicza 70)

Zestawienie ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 21 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
I. Przedmiot zamówienia:
1.Ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26 A.
tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości
2. Monitoring obiektu przy ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie do składania ofert 


Ostrowiec Świętokrzyski, 6 listopada 2020 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – 
przeprowadzenie kursów dla nauczycieli („AutoCAD”, „Gospodarka magazynowa i kontrola zapasów w praktyce”, „Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji”) w ramach projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 1 października 2020 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – 
studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej dla uczestników Projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert – wersja edytowalna


Ostrowiec Świętokrzyski, 24 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/8

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
wykonywanie usługi tj. przeprowadzenie Kursu grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 24 sierpnia 2020 r

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
wykonywanie usługi cateringu tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w
Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 21 sierpnia 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/7

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie zamówienia publicznego z dnia 24.07.2020 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/7

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 566118-N-2020) na
przeprowadzenie Kursu grafiki komputerowej II i III stopnia dla uczniów uczestników projektu
,,BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ostrowiec Świętokrzyski, 7 sierpnia 2020 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/6

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski, 5 sierpnia 2020 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/7

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert –
przeprowadzenie kursu Kursu grafiki komputerowej II i III stopnia –
dla uczniów uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe”

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/6

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert –
przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego – rozszerzony –
dla uczniów uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe”

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 24 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/7

PRZETARG NIEOGRANICZONY – 566118-N-2020
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)
na
przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej II i III stopnia –
dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe”

UWAGA! Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, a szczegółowy jej zakres znajduje się w pliku „Informacja o zmianie SIWZ”. SIWZ zamieszczony na stronie jest w wersji uaktualnionej.

Informacja o zmianie SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Załączniki – wersja edytowalna 

Załącznik nr 4 – wzór umowy 

Załącznik nr 4 – wzór umowy – wersja edytowalna 


Ostrowiec Świętokrzyski, 19 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/6

PRZETARG NIEOGRANICZONY – 563689-N-2020
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)
na
przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego – rozszerzony –
dla uczniów uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Załączniki – wersja edytowalna 


Ostrowiec Świętokrzyski, 14 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
realizacja usługi edukacyjnej – zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na potrzeby projektu

Zaproszenie do składania ofert 

Załączniki – wersja edytowalna


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
przeprowadzenie szkolenia BHP dla uczestników projektu

Zaproszenie do składania ofert 


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu

Zaproszenie do składania ofert 


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
ubezpieczenie NWW dla uczestników projektu

Zaproszenie do składania ofert 


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 lipca 2020 r.

znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
zakup ubrań roboczych dla uczestników projektu

Zaproszenie do składania ofert 


Ostrowiec Świętokrzyski, 24 czerwca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2020/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez 
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zawiadomienie o wyborze oferty


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2020/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert –
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez 
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 19 czerwca 2020 r.

znak sprawy: ARL /PZP/PN/DOST/2020/2

Informacja o wynikach postępowania –
dostawa wyposażenia w ramach projektu

„BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” – zadanie 7

Informacja o wynikach


Ostrowiec Świętokrzyski, 10 czerwca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2020/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez 
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki 

Ogłoszenie w BZP


Ostrowiec Świętokrzyski, 4 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2020/2

Informacja o wynikach postępowania –
dostawa wyposażenia w ramach projektu

„BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja o wynikach


Ostrowiec Świętokrzyski, 29 maja 2020 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/5

ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie


Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/5

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski, 27 maja 2020 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2020/2

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa wyposażenia w ramach projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zestawienie ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 22 maja 2020 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2020/2

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
 dot. postępowania w ramach  projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Informacja dla Wykonawców


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 maja 2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY –
dostawa wyposażenia w ramach projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy 2 
Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie – grupa kapitałowa

Załączniki w wersji edytowalnej (doc)

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy 2 
Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik 6a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik 6b – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 6c – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 6d – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 6e – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 6f – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 6g – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Ostrowiec Świętokrzyski, 12 maja 2020 r.

INFORMACJA
o zmianie w ogłoszeniu 

Informujemy, że w opublikowanym ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym – znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/5 – nastąpiła zmiana. Prosimy podmioty zainteresowane o zapoznanie się z nią. Informacja o zmianie znajduje się na stronie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (link poniżej).

Zmiana w ogłoszeniu o przetargu – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 12 maja 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/5

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)
na
przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego – rozszerzony –
dla uczniów uczestników projektu

„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie w BZP nr 539000-N-2020 z dnia 2020-05-12 


Ostrowiec Świętokrzyski, 7 maja 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/3

UCHYLENIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu

Uchylenie informacji – dokument


Ostrowiec Świętokrzyski, 8 kwietnia 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/4

INFORMACJA
o wynikach postępowania –
części I, II, IV-VII

oraz unieważnieniu postępowania w części III

Informacja o wynikach


Ostrowiec Świętokrzyski, 25 marca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/3

INFORMACJA
o wynikach postępowania

Informacja


Ostrowiec Świętokrzyski, 25 marca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/1

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski, 25 marca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/2

INFORMACJA O WYNIKACH 
oraz
unieważnienie postępowania na zadanie 3

Informacja o wynikach


Ostrowiec Świętokrzyski, 24 marca 2020 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

UCHYLENIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na zadanie 10
oraz
unieważnienie postępowania na zadanie 10

Informacja o unieważnieniu postępowania


Ostrowiec Świętokrzyski, 24 marca 2020 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

UCHYLENIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na zadanie 2
oraz
unieważnienie postępowania na zadanie 2

Informacja o unieważnieniu postępowania


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/4

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert – wyjaśnienie

Protokół wyjaśnienie


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/4

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski, 2 marca 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski, 26 lutego 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/4

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.)

na
przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Ogłoszenie w BZP nr 516912-N-2020 z dnia 2020-02-26 r.


Ostrowiec Świętokrzyski, 21 lutego 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/3

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie w BZP  nr 515349-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.


Ostrowiec Świętokrzyski, 21 lutego 2020 r.

znak sprawy: ARL/9.2.1/ZO/DZ/2020/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników kursów
dla wychowawców na potrzeby projektu „Dzieciaki na 5+”

Zaproszenie do składania ofert + załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, 21 lutego 2020 r.

znak sprawy: ARL/9.2.1/6A/D5/2020/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
dostarczenie produktów spożywczych dla zapewnienia poczęstunku uczestnikom zajęć warsztatowych

Zaproszenie do składania ofert + załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 lutego 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie 513958-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.w BZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki – kurs „Cukiernik
Załącznik nr 4 – wzór umowy


Ostrowiec Świętokrzyski, 17 lutego 2020 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/1

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski, 14 lutego 2020 r.

Znak sprawy: ARL/9.2.1/6A/D5/2020/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, prowadzonego w trybie art.6A PZP – 
przeprowadzenie kursów dla wychowawców świetlic środowiskowych
i osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w świetlicach na terenie miasta Ostrowca Św. na potrzeby projektu „Dzieciaki na 5+”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 11 lutego 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego  z dnia 29.01.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

Ostrowiec Świętokrzyski, 29 stycznia 2020 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.)
na
przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 507462-N-2020 z dnia 2020-01-29 r. w BZP

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
Zakup biurek, krzeseł i szafek na potrzeby projektu:
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert

Ostrowiec Świętokrzyski, 10 stycznia 2020 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

INFORMACJA O WYNIKACH na ZADANIE 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
i UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 14.

Informacja o wynikach postępowania


Zamówienia publiczne 2019

Więcej....

Ostrowiec Świętokrzyski, 31 grudnia 2019 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/3

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski, 23 grudnia 2019 r

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
realizacja usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu studiów podyplomowych na potrzeby projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert + załączniki

Ostrowiec Świętokrzyski, 23 grudnia 2019 r

Znak sprawy: ARL/OCHR/2019

Zestawienie cen zaoferowanych w postępowaniu –
ochrona obiektów CPiAZ (ul.Sandomierska 26A)
i  przyłączenie instalacji systemu alarmowego (ul. Sienkiewicza 70) do stacji monitorującej

Zestawienie

Ostrowiec Świętokrzyski, 23 grudnia 2019 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

Informacja o wynikach postępowania – zadanie 15

Ostrowiec Świętokrzyski, 20 grudnia 2019 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

Zbiorcze zestawienie ofert

„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
oraz
„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Dzieciaki na 5+”

 

Zbiorcze zestawienie ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 19 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/3

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego  z dnia 10.12.2019 r.

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup materiałów biurowych i piśmienniczych

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
dostarczanie środków chemicznych oraz opakowań spożywczych

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPOŻ/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup pieczywa i produktów piekarskich
na potrzeby własne ARL Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 17 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

o nr 634727-N-2019 z 10-12-2019

Ogłoszenie (BZP – Ogłoszenie nr 540275999-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.)

Informacja dla wykonawców 2


Ostrowiec Świętokrzyski, 16 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
ochrona obiektów przy ul. Sandomierskiej 26 A w Ostrowcu Świętokrzyskim
(Centrum Biurowo – Konferencyjne i Inkubator Przedsiębiorczości)
oraz przyłączenie instalacji systemu alarmowego
(Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 13 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

Modyfikacja z 13 grudnia 2019 r do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Ostrowiec Świętokrzyski, 10 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

oraz

„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Dzieciaki na 5+”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Załączniki – dokumenty


Ostrowiec Świętokrzyski, 10 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/3

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.)
na
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki

Ogłoszenie nr 634610-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 9 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.2.1/ZO/BZ/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup stołów i krzeseł
na potrzeby projektu „Dzieciaki na 5 +”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 9 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup oprogramowania księgowego na potrzeby projektu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 9 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.2.1/ZO/BZ/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup materiałów edukacyjnych
na potrzeby projektu „Dzieciaki na 5 +”

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 2 grudnia 2019 r.

Dot.: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/

Zapytanie – montaż rolet

Odpowiedź – montaż rolet – ZS nr 1


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup i montaż rolet

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup biurek, krzeseł i szafek

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup piekarnika i sprzętu AGD

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup materiałów edukacyjnych do pracowni logistycznej

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup fantoma, defibrylatora i materiałów edukacyjnych do pracowni

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 23 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NP/2019/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
wykonywanie usługi cateringu dla uczestników projektu

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
wykonywanie usługi przeprowadzenia badań lekarskich
i wystawienie świadectwa/orzeczenia lekarskiego stwierdzającego
brak przeciwwskazań do uczestnictwa szkoleniu zawodowym 

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
zakup ubrań roboczych na zajęcia praktyczne

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro-
ubezpieczenie NNW w czasie trwania szkolenia

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
zakup materiałów biurowych i podręczników

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 18 października 2019 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
prowadzący szkolenie KUCHARZ

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski 7 października 2019 r.

 Znak sprawy: ARL/Środk/2019/2 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert


Ostrowiec Świętokrzyski 24 września 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/2

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 18 września 2019 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 06.09.2019r.,

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski 6 września 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. Zm.)
na
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki

Ogłoszenie nr 593724-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.


Ostrowiec Świętokrzyski 5 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro –
egzamin szkolenie BRUKARZ

 Zaproszenie – egzamin BRUKARZ


Ostrowiec Świętokrzyski 8 lipca  2019 r.

INFORMACJA
o wyniku otwartego naboru partnera

Informacja


Ostrowiec Świętokrzyski 12 czerwca  2019 r.

OGŁOSZENIE
o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
na lata 2019 – 2021

Ogłoszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 10 czerwca  2019 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – dostawa naczyń jednorazowych

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie – naczynia jednorazowe

Załącznik nr 1

Ostrowiec Świętokrzyski 30 kwietnia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie nr 510085305-N-2019 z dnia 30-04-2019 r. – BZP


Ostrowiec Świętokrzyski 18 kwietnia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi

Ogłoszenie nr 510077733-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.  – BZP

Ostrowiec Świętokrzyski 28 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty – dostawy

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 28 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty – dostawy

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 26 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty – szkolenie

Zawiadomienie o wyborze oferty 


Ostrowiec Świętokrzyski 21 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu
„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

Szkolenie „Podstawy księgowości
z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 20 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert-
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 13 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu
„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

Szkolenie „Podstawy księgowości
z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki

Ogłoszenie nr 524394-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.  – BZP


Ostrowiec Świętokrzyski 12 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi

Ogłoszenie nr 510047380-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.


Ostrowiec Świętokrzyski 12 marca 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2019/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
na potrzeby przygotowania posiłków
przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  + załączniki

Ogłoszenie nr 523658-N-2019 z dnia 2019-03-12 r


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lutego 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 8 lutego 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 28 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/9

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 25 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. zm.)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu
„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki

Ogłoszenie nr 507327-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.  – BZP


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/9

 PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 9 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 4 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Świętokrzyski 3 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/9

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. zm.)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego

„MODUŁ – PIEKARZ Z ELEMENTAMI CUKIERNICTWA”

 dla uczestników projektu
„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 499048-N-2019 z dnia 2019-01-03 r – BZP


Ostrowiec Świętokrzyski 3 stycznia 2019 r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 2 stycznia 2019 r.

znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPOŻ/2019/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Zamówienia publiczne 2018

Więcej....

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 14.12.2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2

Protokół 


Znak sprawy: ARL/OCHR/2018 

INFORMACJA 
o wyborze oferty

Zestawienie cen zaoferowanych w postępowaniu 


Ostrowiec Świętokrzyski 17 grudnia 2018 r.

Znak sprawy:ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2
Ogłoszenie nr 660350-N-2018 z dnia 14.12.2018 r.

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 7 – Wzór umowy


Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2018/1     

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2018/2   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2018  

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie


   Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2018  

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

Ostrowiec Świętokrzyski 14 grudnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z poźn. Zm.)
na
sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 660350-N-2018 z dnia 2018-12-14 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 28 września 2018 r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie + załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 24 września 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/8

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.


Ostrowiec Świętokrzyski 17 września 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/8

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 7 września 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/8

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 613949-N-2018 z dnia 2018-09-07 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 30 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty
i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 29 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 23 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 22 sierpnia 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 20 sierpnia 2018 r.

Dot. znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 17 sierpnia 2018 r.

Dot. znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 14 sierpnia 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/7

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Załączniki – DOC.

Ogłoszenie nr 604765-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 14 sierpnia 2018 r

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 13 sierpnia 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)

na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 604079-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. 


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lipca 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie zamówienia publicznego o Nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

Zawiadomienie o unieważnieniu


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lipca 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 19 lipca 2018 r

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 16 lipca 2018 r.

Dot: znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 13 lipca 2018 r.

Dot: znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Modyfikacja SIWZ


Ostrowiec Świętokrzyski 11 lipca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/5

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie nr 586757-N-2018 z dnia 2018-07-11 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 10 lipca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/4

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie zamówienia publicznego o Nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/4

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 4 lipca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 29 czerwca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/4

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu
„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie nr 580202-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 28 czerwca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 28 czerwca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

ZAWIADOMIENIE 
o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski 18 czerwca 2018 r.

Przetarg

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 08.06.2018r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 569265- N – 2018) na wykonanie usługi pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół


Ostrowiec Świętokrzyski 8 czerwca 2018r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. Zm)

na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ważne:

w pozycji 10, 16 i 27 należy wskazać cenę za kg.
W nawiązaniu do  postępowania znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2018/1 informujemy, iż w załączniku 6F należy wskazać cenę za kg.
Wskazanie ceny za inną jednostkę miary zostanie odpowiednio przeliczone.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – załączniki

Ogłoszenie nr 569265-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski 11 maja 2018r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ARP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie – catering

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski 8 maja 2018r.

Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/PIEK/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie i załączniki


Ostrowiec Św., dnia 30 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,
ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

w sprawie zamówienia publicznego z dnia 30.03.2018 r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1 (ogłoszenie BZP: nr 537998-N-2018) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie usługi pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna
i pozaformalna osób dorosłych realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego”.

Zawiadomienie


Ostrowiec Św., dnia 16 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w sprawie zamówienia publicznego z dnia 28.03.2018 r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zawiadomienie


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  11 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert
w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 30 marca 2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 537998-N-2018) na wykonanie usługi
pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego”.

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  10 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2018/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie kucharz

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  6 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 28 marca 2018 r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie BZP: nr 537586-N-2018) na wykonanie usługi pn.
zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół z otwarcia ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia  4 kwietnia 2018 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ostrowiec Świętokrzyski,30 marca 2018 r.

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 537998-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.  – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 30 marca 2018 r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NP/2018/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki


Ostrowiec Świętokrzyski, 28 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/3 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn.zm)
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki

Ogłoszenie nr 537586-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.  – Biuletyn Zamówień Publicznych


Ostrowiec Świętokrzyski, 26 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA –

projekt „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Ostrowiec Świętokrzyski, 21 marca 2018r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.:
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ
w ramach projektu pn: „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokumentacja przetargu:

Zaproszenie do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki


Przetarg

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 12 marca 2018r.,
nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 529550-N-2018) na wykonanie usługi pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Protokół – otwarcie ofert


Ostrowiec Świętokrzyski, 13 marca 2018 r.

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

Część 1) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KURS OPERATOR SUWNICY,

Część 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KURS DLA KANDYDATÓW
NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ

w ramach projektu pn: „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokumentacja zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert – „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”

Szczegółowy opis warunków zamówienia + załączniki – „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” 


Ostrowiec Świętokrzyski, 12 marca 2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn.zm)

na

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dokumentacja przetargu:

Ogłoszenie nr 529550-N-2018 z dnia 2018-03-12 r – Biuletyn Zamówień Publicznych

SIWZ – „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Załączniki – „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”


Zamówienia publiczne 2017

Więcej....

Zestawienie cen zaoferowanych w postępowaniu Znak sprawy: ARL/OCHR/2017
ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A.
tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione
w godzinach 15.00-7.00 – w dni robocze; soboty, niedziele i święta- ochrona całodobowa),
na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².
przyłączenie instalacji systemu alarmowego zamontowanego w budynku przy ul. Sienkiewicza 70
w Ostrowcu Świętokrzyskim do stacji monitorującej

protokół 2017 ochrona


Ostrowiec Św., dnia 22 grudnia 2017 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22 z poz. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 05.12.2017 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

zawiadomienie oferta


Ostrowiec Św. 19 grudnia 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/SNP/2017/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie spawania metodą MAG rozszerzonego o moduł przecinacza tlenowego, w ramach projektu pn: „Szansa na przyszłość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Zaproszenie spawanie


Ostrowiec Św., 19 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
na podstawie zamówień zgłoszonych wg potrzeb zamawiającego ( min. 6 razy w miesiącu).

Zaproszenie chemia


Ostrowiec Św., 19 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.

Zaproszenie papiernicze


Ostrowiec Św., 14 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia:
1) ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A. tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione w godzinach 15.00 – 7.00 – w dni robocze; soboty, niedziele i święta – ochrona całodobowa),
na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

zaproszenie_ochrona 2017


Przetarg
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 05.12.2017r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 623839- N – 2017)
na wykonanie usługi pn. „sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

protokoł 2017 grudzien-1


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/fax: 41/248-03-70
www.arl.ostrowiec.pl
arl@arl.ostrowiec.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z poźn. zm)
na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ nowela 2017 grudzień

bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=76da5a3f-4193-4ce4-ad8e-58cbef8da190

Załączniki pomocnicze do przetargu

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_KWASZONKI

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_MROŻONKI

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_ARTYKUŁY MLECZARSKIE

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ_ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE


Ostrowiec Św., dnia 23 czerwca

znak sprawy z ARL/PZP /PN/ SPOŻ/ 2O17/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU.2015.2164
t.j. z dnia 2015.12.22 z poz. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia
06.06.2017 r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

zawiadomienie o wyborze oferty


Ostrowiec Św. 23 czerwca 2017r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2017/1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup odzieży roboczej wskazanej w załączniku nr 1 dla uczestników projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie odzież robocza


Przetarg
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/1

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

protokół 2017


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/1
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/fax: 41/248-03-70
www.arl.ostrowiec.pl
arl@arl.ostrowiec.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ2017 3

Ogłoszenie nr 527822


 Ostrowiec Św., 2 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: ARL/PROM/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych/reklamowych z nadrukiem na cele promocji  i działań rozwojowych Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadanie określone w załączniku.

Zaproszenie promocja


Ostrowiec Św. 7 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NSz/2017/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na części wskazane poniżej.
Zaproszenie_NS_9


Ostrowiec Św. 7 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NSz/2017/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie_NS_monter


Ostrowiec Św. 7 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NSz/2017/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie_N_S_2_bhp


Ostrowiec Św. 2 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/SNP/2017/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach szkolenia TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „Szansa na przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert sznp 2


Ostrowiec Św. 1 marca 2017r.

Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/SNP/2017/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „Szansa na przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ARL_9.1_ZO_SNP_2017_1


Zamówienia publiczne 2016

Więcej....

Ostrowiec Św., dnia 28.12.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5

I
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 12.12.2016 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
w części 2 postępowania: kwaszonki

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy KIDEM Sp. j. Ireneusz Kowalski, Dorota Kowalska, Jędrzejów 78, 27-400 Ostrowiec ŚW., ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

zawiadomienie_oferta281216


Ostrowiec Św., 22 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.

Zaproszeniepapiernicze2212


Ostrowiec Św., 22 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na podstawie zamówień zgłoszonych średnio dwa lub trzy razy w miesiącu.

Zaproszenie_chemia2212


Przetarg
Znak sprawy: znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 12.12.2016r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 364557 – 2016) na wykonanie usługi pn. „sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

protokol2112


Znak sprawy: ARL/Środk/2016, ARL/BIUR/2016

Ostrowiec Św., 20 grudnia 2016 r.

Unieważnienie postępowania

Na podstawie pkt V Zaproszenia do składania ofert na :

– dostarczanie środków chemicznych (ARL/Środk/2016),
– dostarczanie materiałów biurowych i piśmienniczych (ARL/BIUR/2016)

uniewaznienie postępowania1812


Ostrowiec Św., 14 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/BIUR/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.
2. Sposób i termin jego wykonania.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego średnio dwa razy w miesiącu.

zaproszenie_papiernicze


Ostrowiec Św., 14 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na podstawie zamówień zgłoszonych średnio dwa lub trzy razy w miesiącu.

zaproszenie_chemia


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
na

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

siwz-nowela-2016

364557-2016


Ostrowiec Św., 7 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia:
1) ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A. tj. Centrum Biurowo – Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione całodobowo, w każdy dzień tygodnia), na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

zaproszenie-ochrona-2016


Ostrowiec Św. 28 października 2016 r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-9


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/8

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-2-monter


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia KUCHARZ na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-1-kucharz


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w ramach szkolenia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-2-bhp


Ostrowiec Św. 18 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w ramach szkolenia KUCHARZ na potrzeby projektu „NOWA SZANSA”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa-1-bhp


Ostrowiec Św. 14 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/NSz/2016/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup produktów spożywczych tj.
Część 1. Artykułów ogólnospożywczych
Część 2. Nabiału
Część 3. Mięsa, wędliny, drobiu
Część 4. Warzyw i owoców,
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części wyżej wskazane zgodnie z załącznikiem nr 1,

zaproszenie-do-skladania-ofert-nowa-szansa


Ostrowiec Św., 7 października 2016 r.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/1

Wyjaśnienia

W związku z pytaniem Oferenta informujemy, iż wykonanie usługi:

cateringu tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników (szacunkowo 510 osobodni) projektu „Kompetencje kluczem do kariery”
Informujemy, iż dostarczenie posiłków do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie może nastąpić poprzez serwowanie posiłków wraz ze sztućcami jednorazowego użytku.


Ostrowiec Św., 6 października 2016 r.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7

Wyjaśnienia

Informujemy, iż w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 5 października 2016r. znak sprawy: Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7
nastąpiła omyłka pisarska.

Prawidłowe brzmienie załącznika nr 1 w ramach części 2 do Zaproszenia do składania ofert to:

wyjasnienia-wozki-logo


Ostrowiec Św., 6 października 2016 r.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/3

Wyjaśnienia

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. pragnie doprecyzować specyfikację oprogramowania zawartą w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 4 października 2016r. znak sprawy: Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/3 w zakresie Części 2 tj.

wyjasnienia-komputery-logo


Ostrowiec Św. 5 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Część 1) przeprowadzenie szkolenia w zakresie spawania metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego,
Część 2) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózka widłowego
w ramach projektu pn: „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie_spawanie5_1-_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/6

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu biurowego:
Część 1. Projektor multimedialny (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 2. Projektor multimedialny (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 3. niszczarka (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części określone niemniejszym zaproszeniem.

zaproszenielaptop_oprogramowanie_projektory_niszczarka_4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu elektronicznego:
Część 1. Drukarka  (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 2. Kserokopiarka (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 3. Ploter (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1),
Część 4.  Drukarka + skaner (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1)
na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części określone niemniejszym zaproszeniem.

zaproszenielaptop_oprogramowanie_elektroniczny_4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu i oprogramowania elektronicznego:
Część 1. Laptop (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 –część 1)
Część 2. oprogramowanie (szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 –część 2)
na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na części określone niemniejszym zaproszeniem.

zaproszenielaptop_oprogramowanie_4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu komputerowego na cele realizacji projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie_komputery4_10_16


Ostrowiec Św. 4 października 2016r.

Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
wykonywanie usługi cateringu tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników (szacunkowo 510 osobodni) projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

zaproszenie_posilki4_10_16