Wsparcie dla NGO

CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Powstało w zaadaptowanym pod potrzeby organizacji pozarządowych budynku po dawnej Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70. Dawna „Czwórka” stała się miejscem służącym integracji międzypokoleniowej i aktywizacji bardzo różnych środowisk. Przedstawiciele organizacji mogą liczyć na pomoc merytoryczną ze strony pracowników Agencji Rozwoju Lokalnego w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych.

Podmioty działające
w Centrum Aktywności Obywatelskiej
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 70

PARTER

Fundacja Pomocna Dłoń prowadząca Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

I PIĘTRO

pok. nr 14 A  – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Powiatowy
pok. nr 14 B – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy
pok. nr 14 C – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych
pok. nr 15 – Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
pok. nr 16 – Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach
pok. nr 17 – Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”
pok. nr 18 – Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział w Ostrowcu Św.;
Rejonowe Koło Pszczelarskie w Ostrowcu Św.;
pok. nr 19 – Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną”;
Stowarzyszenie Niepełnosprawność Bez Barier „OPIEKUNEK”

II PIĘTRO 

pok. nr 20 – Agencja Rozwoju Lokalnego, Punkty Konsultacyjne
pok. nr 21 – Koło PZW „Ostrowiec Kamienna”
pok. nr 22 – Centrum Edukacji Zawodowej
pok. nr 23 – Stowarzyszenie „Tacy Sami” na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 24 – Stowarzyszenie Bez Pardonu
pok. nr 25 – Szkoła Muzyczna „CASIO” Ostrowiec Świętokrzyski
pok. nr 27 – Gabinet Fizjoterapii i Integracji Sensorycznej SIMED Beata Gajewska

III PIĘTRO 

pok. nr 28
pok. nr 29 – Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

CWIS-E to inkubator dla organizacji pozarządowych

PRZYJDŹ DO NAS! 

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E) zostało powołane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, przy współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w ramach realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 -2020.

Misją CWIS-E jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.

W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pełni funkcję inkubatora organizacji pozarządowych. Mieści w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70,  I piętro, pokój 15; jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00.

Jeśli Wasza organizacja nie ma gdzie się spotkać, serdecznie zapraszamy do naszych sal. Jeśli potrzebujecie wsparcia merytorycznego, prosimy o kontakt z naszym biurem w celu ustalenia spotkania.

ZAKRES POMOCY:

 1. PORADNICTWO
  Zapraszamy do korzystania z usług poradnictwa dla organizacji. Wiedząc jak bardzo wiele organizacji boryka się z problemami, postaramy się udzielić państwu bezpłatnego wsparcia w sposób kompetentny i kompleksowy.

Porady prawne 
Dostarczamy informacji prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe. W celu umówienia się na bezpłatne konsultacje w sprawach związanych z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzeniem działalności statutowej, nadzorem nad organizacjami, uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego, itp., prosimy o kontakt z naszym biurem. Poradnictwo prawne skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą organizację założyć.
Porady księgowe, kadrowe
Dostarczamy informacji z dziedziny księgowości związanych z finansami w organizacjach pozarządowych. W celu umówienia się na bezpłatne konsultacje w sprawach związanych z rozliczaniem organizacji pozarządowych, prowadzeniem księgowości, podatków, kadr i płac w organizacji, sprawozdawczością, itp., prosimy o kontakt z naszym biurem. Na preferencyjnych warunkach prowadzimy księgowość dla organizacji pozarządowych.
Porady z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych
Organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym oferujemy doradztwo w zakresie finansowania inicjatyw społecznych. W trakcie konsultacji analizujemy możliwości pozyskania środków w ramach programów unijnych, a także krajowych grantów od instytucji publicznych i prywatnych organizacji.
Inne porady 
Dostarczamy informacji z zakresu marketingu oraz informatyki. W celu umówienia się na bezpłatne konsultacje prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • Z zakresu marketingu i reklamy;
 • Z zakresu informatyki oraz obsługi komputera;
 • Informacje na temat kursów i szkoleń, korzystania z sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej;
 • W zakresie wynajmu lokali w Centrum Przedsiębiorczości  i Aktywizacji Zawodowej.

Aby skorzystać z porad wystarczy, że przedstawiciele władz organizacji/założyciele grupy wypełnią i dostarczą do Centrum formularz zgłoszeniowy (dostępny w biurze oraz na stronie www.arl.ostrowiec.pl).

 1. SZKOLENIA, SEMINARIA, SPOTKANIA INFORMACYJNE
  Dla organizacji pozarządowych prowadzimy szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne poświęcone bieżącym sprawom funkcjonowania organizacji np. zmianom prawnym, prowadzeniu organizacji, pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inicjatyw. Nasze szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne skierowane są również do przedstawicieli instytucji rynku pracy, samorządu, instytucji pomocowych, osób, które chcą działać w sektorze ekonomii społecznej. Budujemy pozytywny klimat dla rozwoju organizacji pozarządowych, sektora ekonomii społecznej i partycypacji obywatelskiej  w Gminie Ostrowiec Św.

III. UDOSTĘPNIANIE ZAPLECZA TECHNICZNO-LOKALOWEGO
Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Ostrowca mogą korzystać ze sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz pomieszczeń szkoleniowych/ doradczych.

Pomieszczenia szkoleniowe / doradcze w Centrum Aktywności Obywatelskiej,
ul. Sienkiewicza 70.

I PIĘTRO

 • Nr 18 – Sala konferencyjna
 • Nr 19 – Sala szkoleniowa

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Karta usługi doradczej

Kontakt:

 • osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70 (budynek dawnej PSP nr 4), I piętro, pokój 15, czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00.
 • telefonicznie: 41 200-30-14
 • e-mailowo: jedlikowska@arl.ostrowiec.pl lub wiacek@arl.ostrowiec.pl

Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Wynajem powierzchni dla organizacji

Więcej informacji...

Centrum Aktywności Obywatelskiej pełni funkcję inkubatora organizacji pozarządowych. Mieści się przy ul. Sienkiewicza 70 (w budynku dawnej szkoły podstawowej nr 4)

 

Kontakt: CAO, ul. Sienkiewicza 70, I piętro, pokój 15;
czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00.