Wirtualne Biuro

Zapraszamy do skorzystania z usługi „Wirtualne Biuro”!

Usługa przeznaczona jest dla:

 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • podmiotów rozpoczynających swoją działalność, podejmujących czynności rejestracyjne.


Usługa świadczona jest w dwóch wariantach:

 1. podstawowy:

 • udostępnienie adresu obiektu do celów korespondencyjnych,
 • odbiór korespondencji przychodzącej i informowanie o tym fakcie Zleceniodawcy,
 • zamieszczenie informacji o Zleceniodawcy (nazwa i logo firmy wraz z informacją
  o przedmiocie działalności Zleceniodawcy) na stronie internetowej ARL.
 1. rozszerzony:

 • udostępnienie adresu obiektu jako adresu rejestracyjnego,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej Zleceniodawcy,
 • skanowanie korespondencji i wysyłanie na adres mailowy wskazany przez Zleceniodawcę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 41 248 03 70 lub mailowo: sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Regulamin usługi wraz z cennikiem oraz przykładowy wzór umowy dostępne są w poniższych linkach

Regulamin usługi „Wirtualne Biuro”

Umowa na świadczenie usługi „Wirtualne Biuro”


WIRTUALNE BIURO – PRZEDSIĘBIORCY

KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA BANAJSKA

TEL.: 661 065 712

E-MAIL:  kancelaria@banajska.pl