Szkolenia – wdrażanie profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży


I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ SUBSTANCYJNYCH
I BEHAWIORALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – CZĘŚĆ 1
I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ SUBSTANCYJNYCH
I BEHAWIORALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – CZĘŚĆ 2

I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ SUBSTANCYJNYCH
I BEHAWIORALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – CZĘŚĆ 3

II. METODY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY – CZĘŚĆ 1

II. METODY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY – CZĘŚĆ 2

II. METODY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY – CZĘŚĆ 3