Strefa seniora – ASOS 2016

logo-ue

Celem zadania jest tworzenie warunków do aktywizacji osób w podeszłym wieku i integracji międzypokoleniowej w Ostrowcu Św., głównie skutkujące nawiązaniem więzi wewnątrz i międzypokoleniowej. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2016 r.

Serwis informacyjny „Strefa seniora”

W ramach realizacji zadania zostanie przygotowany serwis internetowy dla osób w wieku starszym – „Strefa seniora”, który będzie na bieżąco aktualizowany.
W jednym miejscu zostaną zebrane informacje dotyczące seniorów, tj. informacje na temat ulg, praw i przywilejów osób starszych, oferty kulturalno-aktywizacyjno-rekreacyjnej ostrowieckich instytucji dla osób starszych, informacje na temat działających klubów seniora, i możliwości przystąpienia do nich, oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizowanych w Ostrowcu Św. i okolicy (powiat ostrowiecki) imprezach, zabawach, wydarzeniach dedykowanych osobom starszym.

Spotkania edukacyjno-integracyjne

W ramach zadania średnio dwa razy w miesiącu będą realizowane również spotkania edukacyjno-integracyjne poświęcone sprawom ważnym dla ostrowieckich seniorów. Tematyka spotkań zostanie uzależniona od potrzeb i zainteresowania uczestników. Udział w każdym spotkaniu będzie bezpłatny. Organizator spotkań zapewnia drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka). Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby po 60 roku życia, ale również osoby młodsze. W projekcie weźmie udział co najmniej 130 osób starszych i 20 przedstawicieli młodszego pokolenia. Jedna osoba będzie mogła wziąć udział w więcej niż jednym spotkaniu. Spotkania będą się odbywać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, w centrum miasta, tak, by ułatwić dostęp do spotkań edukacyjno-integracyjnych seniorom z różnych części miasta.

Kontakt:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Ul. Henryka Sienkiewicza 70
Pokój numer 15 na I piętrze
Tel.: 41 200 30 14

Strefa Seniora – oferty dla seniorów:

Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Świętokrzyska 22,
tel. 669- 986- 986, 721 806 145 (Michał Sitarski),
e-mail: sm@um.ostrowiec.pl
Oferta:
– szkolenia z cyklu „Bezpieczny senior”, w tym nauka udzielania pierwszej pomocy, unikania sytuacji niebezpiecznych oraz zwracania uwagi na oszustów itp.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul. Akademicka 12,
tel. 660 342 009 (Józef Pazderski – Prezes Zarządu UTW), 606 743 926 (Matylda Niewójt – Wiceprezes Zarządu UTW),
e-mail: utw.ostrowiec@gazeta.pl
Oferta:
– wykłady plenarne z różnych dziedzin ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia
i aktywności ruchowej
– seminaria z zakresu kulturoznawstwa, historii i literatury
– warsztaty komputerowe
– nauka języków obcych na różnych poziomach
– organizacja sekcji malarstwa i rysunku, rękodzieła, fotografii oraz przyjaznego kontaktu
z naturą
– zajęcia ruchowe: gimnastyka, Nordic Walking,, pływanie
– sekcje kulturalne: kabaret, Chór UTW oraz Teatr UTW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel.: 41 24 75 500 (biuro), 41 26 50 000 (pływalnia „Rawszczyzna”, 41 24 75 557 (Hala Sportowo – Widowiskowa  KSZO), 41 24 75 516 (Jarosław Słodkiewicz)
e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, (biuro)
basen@mosir.ostrowiec.pl, (pływalnia “Rawszczyzna”)
hala@mosir.ostrowiec.pl (Hala Sportowo – Widowiskowa  KSZO)
Oferta:
– Akcja „Biegam Bo Lubię” na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”, w tym zajęcia
z Nordic Walking z możliwością wypożyczenia sprzętu
– „Bilet Seniorski” dla osób powyżej 65 roku życia na pływalnię „Rawszczyzna” w cenie od 5 do 7 zł za godzinę
– zajęcia terapeutyczne w Dziale Odnowy biologicznej i Rehabilitacji Pływalni „Rawszczyzna” ze zniżką dla osób powyżej 70 roku życia – laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia i ultradźwięki,  krioterapia, masaże, światłolecznictwo, kinezyterapia, hydroterapia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o. o. 
tel.: 41 26 00 266 (schronisko dla zwierząt), 608 680 013 (Tomasz Kosiak, Albert Langa)
e-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Oferta:
– możliwość adopcji psów ze schroniska dla zwierząt znajdującego się w Janiku

Rada Osiedla „OGRODY” w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel.: 508 815 012 (Hanna Wasik – Przewodnicząca RO “Ogrody”), 512 555 690 (Andrzej Sękiewicz)
e-mail: radaosiedlaogrody@wp.pl
Oferta:
– organizacja imprez dla mieszkańców (festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe
i świąteczne, spotkania i zabawy)
– organizacja imprez z okazji Dnia Seniora
– udostępnianie pomieszczeń na spotkania klubów seniora lub organizacji pozarządowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22, tel.: 41 276 76 00, 41 276 76 57 (Ewa Witek)
e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl
Oferta:
– usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych lub samotnych (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, dowóz posiłku, opieka higieniczna, zabiegi pielęgnacyjne wyznaczone przez lekarza)
– usługi specjalistyczne (nauka i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację w procesie leczenia, dowóz do placówek ochrony zdrowia oraz rehabilitacyjnych, pomoc mieszkaniowa)

Oddział Regionalny Polskiego Stowarzyszenia Stomijnego „POL – ILKO” w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel.: 502 576 025 (Zofia Skrok – Prezes OR  PSS „POL – ILKO”)
Oferta:
– spotkania integracyjne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz seniorów
– spotkania medyczne – w tym zajęcia terapeutyczne, pogadanki z lekarzami i terapeutami związanymi z tematyką, zajęcia rehabilitacyjne
– organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych
– organizacja spotkań z przedstawicielami firm farmaceutycznych
– opieka „przystosowawcza” dla osób po operacjach

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Siennieńska 54,
tel.: 41 247 65 80, 883 995 950 (Norbert Zięba),
e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl, norbert.zieba@mck.ostrowiec.pl
Oferta:
– organizacja imprez i happeningów  kulturalnych (koncerty, spotkania autorskie, spektakle
i seanse filmowe)
– działalność wydawnicza (czasopisma, książki, w tym tomiki wierszy, wydawnictwa okolicznościowe)
– wspomaganie działalności zespołów artystycznych oraz twórców lokalnych (chóry, zespoły muzyczne, grupy i stowarzyszenia plastyczne, teatralne, „performance”)

Polski Związek,  Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 70,
tel.: 41 242 91 30, 795 252 876 (Zdzisław Sienniak – Przewodniczący ZR PZERII w Ostrowcu Św.)
Oferta:
– organizacja spotkań i wieczorków tanecznych z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, świąt
i rocznic
– organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych
– pomoc członkom związku w tym m. in.: wydawanie zaświadczeń na zniżkowe przejazdy PKP, prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej, pomoc w sytuacjach życiowych
– zbieranie i udostępnianie ofert wczasów i turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów
– organizowanie zajęć i spotkań rehabilitacyjnych i terapeutycznych

Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. Sienkiewicza 70,
tel.: 41 200 30 13,
e-mail: katarzynamajewska@pomocnadlon.ostrowiec.pl
Oferta:
– pomoc w codziennym funkcjonowaniu, w tym przy podstawowych czynnościach pielęgnacyjno – higienicznych
– podstawowa pomoc medyczna
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych
– animowanie zajęć aktywizacyjno – społecznych (spotkania muzyczne, warsztaty artystyczne oraz rękodzielnicze, spotkania i imprezy okolicznościowe,
– zajęcia ruchowe (gimnastyka, ćwiczenia rehabilitacyjno – ruchowe, spacery, kinezyterapia, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia)
– wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe
– współpraca z instytucjami  i organizacjami społecznymi w zakresie organizacji spotkań międzypokoleniowych, występów artystycznych, spotkań dyskusyjnych oraz realizacji swoich pasji i zainteresowań)

Osiedlowy Dom Społeczny „MALWA”
Osiedle Stawki 45,
tel.: 41 260 10 20, 668 022 927 (Leokadia Wójtowicz – instruktor ODS “Malwa”, Grażyna Maj – Przewodnicząca Klubu Seniora “Malwa”)
e- mail: malwa@smkrzemionki.pl
Oferta:
– spotkania w Klubie Seniora „MALWA” (spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczorki taneczne, uroczyste spotkania okolicznościowe i świąteczne, wycieczki i ogniska)
– zajęcia aktywizacyjne (teatralne, wokalne i gimnastyczne, warsztaty rozwijające pasje
i zainteresowania członków)
– współpraca z innymi klubami zrzeszającymi seniorów w organizowaniu ciekawych inicjatyw i spotkań integracyjnych, współorganizowanie imprez międzypokoleniowych


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.