Salonik dyskusyjny

W roli głównej Aleksandra Kwapisz – laureatka konkursu na najlepszy komiks o tematyce profilaktycznej „NIE dla nałogów – TAK dla pasji”. Opowiada o swoich inspiracjach oraz pasji związanej z rysunkiem, grafiką komputerową oraz o racjonalnym korzystaniu z komputera. Łukasz Niewczas – specjalista – terapeuta ds. uzależnień podejmuje temat nadmiarowego korzystania z komputera podczas pandemii- szczególnie w trybie nauczania zdalnego. Katarzyna Sobczyk – specjalista profilaktyki uzależnień i koordynator Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zaprasza do korzystania z oferty placówki jednocześnie wskazując na zagrożenia jakie niesie ze sobą pandemia i przymusowa izolacja. Zapraszamy!

Salonik dyskusyjny 

Ideą salonikowych spotkań  są rozmowy z mieszkańcami o sprawach ważnych i poważnych, ale też codziennych. W założeniach  pomysłodawcy  salonik ma się charakteryzować dużą interaktywnością. Pierwszy pokazał, że taka formuła się sprawdza. W czasie tych spotkań „swoją karierę” prezentują osoby, które w swojej pracy zawodowej osiągnęły sukces, przynosi im ona satysfakcję i zadowolenie. Jednocześnie osoby te starają się dalej rozwijać, zdobywać kolejne doświadczenia i kwalifikacje, poszerzać zakres swojej wiedzy i kompetencji. Jednocześnie wskazują na to, jak niebagatelną rolę odgrywają w ich życiu i karierze pasje i zainteresowania. Przychodzą starsi, młodsi i dzieci. Oddziaływanie przez pozytywne wzory ma ogromne znaczenie, dlatego  każdorazowo prezentujemy kariery osób,  którym „chciało się chcieć”. W ostatnich latach nawiązaliśmy współprace z młodzieżą, głównie gimnazjalną. Saloniki dyskusyjne stały się doskonałą okazją do promowania nie tylko świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, ale też profilaktyki uzależnień. Od marca 2018 roku saloniki- spotkania informacyjno-edukacyjne dla wszystkich, chętnych mieszkańców, stały się częścią działań Punktu konsultacyjnego i są dotowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 . Podczas spotkań prezentujemy „sposoby na nudę”, a więc pokazujemy aktywności i zainteresowania młodych z pasją. Według badań gimnazjaliści stanowią grupę najbardziej podatną na wpływ negatywnych zjawisk takich jak nałogi i uzależnienia, przemoc rówieśnicza czy błędne wybory edukacyjne i zawodowe. Wśród nałogów wymienić należy narkotyki, dopalacze, alkohol, ale również nadmiarowe korzystanie z komputera, internetu, portali społecznościowych oraz hazard. Z drugiej strony gimnazjum to także czas podejmowania decyzji edukacyjnych, mających istotny wpływ na kształt dalszej ścieżki kariery. Młodzi ludzie chętnie i aktywnie włączają się w przeprowadzanie imprez, współpracują przy ustalaniu scenariusza, zgłaszają chęć prezentacji swoich prac plastycznych, utworów muzycznych, literackich; chętnie prezentują innym swoje osiągnięcia związane np. z tworzeniem muzyki, śpiewem, tańcem, wizażem i kosmetologią, sportem. Saloniki były i są okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi. Młodzież, jako odbiorca, poznaje zalety posiadania i rozwijania własnych talentów, plusy życia aktywnego, zdrowego, wolnego od uzależnień, które w ostatnim czasie powodują coraz większe spustoszenia w psychice głównie ludzi młodych, ale także w rodzinach i społeczeństwie. Aktywny udział młodzieży w spotkaniach to duży krok do nawiązania dobrych relacji międzypokoleniowych. Młodzież dostrzegła szansę na to, aby zwrócić uwagę na swoje możliwości, zaprezentować swoje sukcesy, przede wszystkim jednak mieć satysfakcję z faktu robienia czegoś, co jest przyjemne i pożyteczne. Sukcesy jednych mogą zmotywować innych. Możliwość pokazania się, bycia zauważonym i docenionym, stanowi dla wielu młodych uczestników impuls do dalszego roz

 

Relacje na temat saloników dyskusyjnych zamieszczone w lokalnych serwisach informacyjnych LokalnaTV oraz LTVK Krzemionki

 

Multimedialne spotkanie informacyjno – edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego

Zapraszamy do obejrzenia filmiku – multimedialnego spotkania informacyjno – edukacyjnego w formie saloniku dyskusyjnego. W związku z pandemią i brakiem możliwości zorganizowania saloniku w formie dotychczasowej czyli „na żywo” postanowiliśmy skorzystac z formy multimedialnej.