Punkty konsultacyjne

Od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Wszystkie działania realizowane w ramach Punktu konsultacyjnego  dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego są bezpłatne.

Kolejne działanie to kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.  Punkt oferuje bezpłatne wsparcie informacyjne  i edukacyjne skierowane do osób zagrożonych, eksperymentujących lub mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, a także innych zainteresowanych, którzy stykają się z tymi problemami.
– Ubiegłoroczne doświadczenia z prowadzenia Punktów Konsultacyjnych wykazały  nie tylko przydatność ale wręcz potrzebę ich prowadzenia – mówi Katarzyna Sobczyk, koordynator projektu. – Okazało się, iż problem uzależnień w Ostrowcu istnieje i obejmuje coraz szersze kręgi, coraz młodszych osób. Dostęp do dopalaczy i narkotyków ułatwiony jest przez funkcjonowanie w naszym mieście miejsc dystrybucji dopalaczy. W punktach rozmawiamy o konsekwencjach jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, narkotyków oraz tzw. uzależnienia czynnościowe.

Wspólnie szukamy przyczyn. Wskazujemy możliwości i miejsca leczenia.
Poradnictwo w Punktach Konsultacyjnych świadczone jest przez terapeutę uzależnień/terapeutę uzależnień w trakcie certyfikacji, specjalistę ds. profilaktyki uzależnień oraz psychologa.
Punkt Konsultacyjny czynny jest w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 (dawny gmach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4),
w pok. nr 20 na II piętrze.
Zapisy telefoniczne na spotkania
od poniedziałku do piątku
pod numerami telefonów: 576 864 421 lub 41 200 30 14.

Terminy konsultacji będą podawane w  każdym miesiącu i dostępne na stronie www.arl.ostrowiec.pl 
w zakładce Punkty konsultacyjne oraz na tablicach informacyjnych w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, gdzie dostępne są także ulotki zawierające dane kontaktowe oraz informacje o zasadach funkcjonowania punktów.

Zapraszamy

WARTO SKORZYSTAĆ


Regulamin – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych i członków ich rodzin

Harmonogramy PK

Harmonogramy 2021

 

Harmonogram marzec 2021

Harmonogram kwiecień 2021


Harmonogramy 2020

Harmonogramy 2019

Harmonogramy 2018

Harmonogramy 2017 

Harmonogramy 2016


Multimedialne spotkanie informacyjno – edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego

Zapraszamy do obejrzenia filmiku – multimedialnego spotkania informacyjno – edukacyjnego w formie saloniku dyskusyjnego. W związku z pandemią i brakiem możliwości zorganizowania saloniku w formie dotychczasowej czyli „na żywo” postanowiliśmy skorzystac z formy multimedialnej.

W roli głównej Aleksandra Kwapisz – laureatka konkursu na najlepszy komiks o tematyce profilaktycznej „NIE dla nałogów – TAK dla pasji”. Opowiada o swoich inspiracjach oraz pasji związanej z rysunkiem, grafiką komputerową oraz o racjonalnym korzystaniu z komputera. Łukasz Niewczas – specjalista – terapeuta ds. uzależnień podejmuje temat nadmiarowego korzystania z komputera podczas pandemii- szczególnie w trybie nauczania zdalnego. Katarzyna Sobczyk – specjalista profilaktyki uzależnień i koordynator Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zaprasza do korzystania z oferty placówki jednocześnie wskazując na zagrożenia jakie niesie ze sobą pandemia i przymusowa izolacja. Zapraszamy!


Wdrażanie profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – szkolenia multimedialne

Zapraszamy do skorzystania z multimedialnej formy szkoleń profilaktycznych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Cykl szkoleń zrealizował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Szkolenia pierwotnie miały zostać przeprowadzone bezpośrednio w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa i kwestię bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzącego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie ich w wersji filmowej autorstwa pana Łukasza Niewczasa.

Cykl zawiera dwa szkolenia – każde podzielone na 3 części po 2 godz. lekcyjne (2×45 minut). Będą one sukcesywnie publikowane w formie filmów dostępnych na naszej stronie internetowej. Przed projekcją prosimy o zapoznanie sie z krótkim wstępem, w którym Ł. Niewczas przybliży program i zagadnienia poruszane w szkoleniach, a także przekaże informacje kontaktowe dla tych zapisanych osób, które zapoznały się z materiałem i chciałyby skorzystać z konsultacji indywidualnych z prowadzącym.

Szkolenia dostępne są na podstronie. Prosimy kliknąć w poniższy link.

Szkolenia są częścią zadania na prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin i zostały sfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.

WDRAŻANIE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – ŁUKASZ NIEWCZAS

Informacje o bezpłatnym wsparciu w sytuacjach kryzysowych

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, potrzebujące wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego mogą również skorzystać z oferty innych ośrodków i jednostek. Jest to szczególnie istotne teraz – w dobie pandemii, gdy narzucone ograniczenia kontaktów społecznych, odosobnienie oraz poczucie zagrożenia powodują, że wiele osób odczuwa psychiczny dyskomfort oraz potrzebę kontaktu. Wzrasta tez choćby poziom spożycia alkoholu i ilość przypadków domowej przemocy. Poradnictwo świadczone jest telefonicznie bądź za pośrednictwem mediów internetowych (Skype).

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpracuje z kilkoma instytucjami, które również mogą świadczyć pomoc osobom jej potrzebującym. Ściśle współpracujemy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, a także ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”. Warto również korzystać z telefonu zaufania, który aktualnie prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i korzystania z każdej możliwej formy pomocy.

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Szanowni Państwo,

„Uruchamiamy pomoc online. Można nas znaleźć na Skype, szukając w bazie kontaktów Skype: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
Dla pewności, że Państwo dodzwonili się do nas, prosimy sprawdzić, czy nazwa jest identyczna z wyżej wymienioną. Na ten moment Skype jest dostępny w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. W razie zwiększonego zapotrzebowania na tę formę pomocy, godziny zostaną poszerzone.
Ze względów bezpieczeństwa ograniczamy wizyty osobiste pacjentów wyłącznie do osób, które znalazły się w poważnym kryzysie psychicznym związanym z zagrożeniem życia. Będą mogły one liczyć na kontakt z terapeutą w naszym Ośrodku.
Telefon interwencyjny: 41/36-76-788 (w godzinach 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku). Prosimy, żeby pacjenci, którzy mają już nawiązany kontakt z terapeutą, dzwonili bezpośrednio do terapeuty lub oczekiwali w wyznaczonym terminie na kontakt od terapeuty i nie korzystali, w miarę możliwości, z telefonu interwencyjnego. Informujemy, że wkrótce powinniśmy uruchomić dodatkowy, komórkowy numer interwencyjny.
Terapeuci w miarę możliwości kontaktują się ze swoimi stałymi pacjentami, wskazując możliwe formy i terminy kontaktu. Obecnie Ośrodek pracuje w trybie interwencyjnym, skupiając się na pomocy osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym lub które funkcjonują pod bardzo dużym obciążeniem psychicznym (w tym: służby medyczne lub porządkowe, osoby w kwarantannie lub ich bliscy)”

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”


Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”