Punkty konsultacyjne

Od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Wszystkie działania realizowane w ramach Punktu konsultacyjnego  dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego są bezpłatne.

Kolejne działanie to kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.  Punkt oferuje bezpłatne wsparcie informacyjne  i edukacyjne skierowane do osób zagrożonych, eksperymentujących lub mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, a także innych zainteresowanych, którzy stykają się z tymi problemami.
– Ubiegłoroczne doświadczenia z prowadzenia Punktów Konsultacyjnych wykazały  nie tylko przydatność ale wręcz potrzebę ich prowadzenia – mówi Katarzyna Sobczyk, koordynator projektu. – Okazało się, iż problem uzależnień w Ostrowcu istnieje i obejmuje coraz szersze kręgi, coraz młodszych osób. Dostęp do dopalaczy i narkotyków ułatwiony jest przez funkcjonowanie w naszym mieście miejsc dystrybucji dopalaczy. W punktach rozmawiamy o konsekwencjach jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, narkotyków oraz tzw. uzależnienia czynnościowe.

Wspólnie szukamy przyczyn. Wskazujemy możliwości i miejsca leczenia.
Poradnictwo w Punktach Konsultacyjnych świadczone jest przez terapeutę uzależnień/terapeutę uzależnień w trakcie certyfikacji, specjalistę ds. profilaktyki uzależnień oraz psychologa.
Punkt Konsultacyjny czynny jest w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 (dawny gmach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4),
w pok. nr 20 na II piętrze.
Zapisy telefoniczne na spotkania
od poniedziałku do piątku
pod numerami telefonów: 576 864 421 lub 41 200 30 14.

Terminy konsultacji będą podawane w  każdym miesiącu i dostępne na stronie www.arl.ostrowiec.pl 
w zakładce Punkty konsultacyjne oraz na tablicach informacyjnych w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, gdzie dostępne są także ulotki zawierające dane kontaktowe oraz informacje o zasadach funkcjonowania punktów.

Zapraszamy

WARTO SKORZYSTAĆ


Regulamin – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych i członków ich rodzin

Harmonogramy PK

Harmonogramy 2021

 

Harmonogram marzec 2021

Harmonogram kwiecień 2021

Harmonogram maj 2021

Harmonogram czerwiec 2021

Harmonogram lipiec 2021

Harmonogram sierpień 2021

Harmonogram wrzesień 2021

Harmonogram październik 2021

Harmonogram listopad 2021

Harmonogram grudzień 2021

 

 


Harmonogramy 2020

Harmonogramy 2019

Harmonogramy 2018

Harmonogramy 2017 

Harmonogramy 2016


Multimedialne spotkanie informacyjno – edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego

Zapraszamy do obejrzenia filmiku – multimedialnego spotkania informacyjno – edukacyjnego w formie saloniku dyskusyjnego. W związku z pandemią i brakiem możliwości zorganizowania saloniku w formie dotychczasowej czyli „na żywo” postanowiliśmy skorzystac z formy multimedialnej.

W roli głównej Aleksandra Kwapisz – laureatka konkursu na najlepszy komiks o tematyce profilaktycznej „NIE dla nałogów – TAK dla pasji”. Opowiada o swoich inspiracjach oraz pasji związanej z rysunkiem, grafiką komputerową oraz o racjonalnym korzystaniu z komputera. Łukasz Niewczas – specjalista – terapeuta ds. uzależnień podejmuje temat nadmiarowego korzystania z komputera podczas pandemii- szczególnie w trybie nauczania zdalnego. Katarzyna Sobczyk – specjalista profilaktyki uzależnień i koordynator Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zaprasza do korzystania z oferty placówki jednocześnie wskazując na zagrożenia jakie niesie ze sobą pandemia i przymusowa izolacja. Zapraszamy!


Wdrażanie profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – szkolenia multimedialne

Zapraszamy do skorzystania z multimedialnej formy szkoleń profilaktycznych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Cykl szkoleń zrealizował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Szkolenia pierwotnie miały zostać przeprowadzone bezpośrednio w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa i kwestię bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzącego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie ich w wersji filmowej autorstwa pana Łukasza Niewczasa.

Cykl zawiera dwa szkolenia – każde podzielone na 3 części po 2 godz. lekcyjne (2×45 minut). Będą one sukcesywnie publikowane w formie filmów dostępnych na naszej stronie internetowej. Przed projekcją prosimy o zapoznanie sie z krótkim wstępem, w którym Ł. Niewczas przybliży program i zagadnienia poruszane w szkoleniach, a także przekaże informacje kontaktowe dla tych zapisanych osób, które zapoznały się z materiałem i chciałyby skorzystać z konsultacji indywidualnych z prowadzącym.

Szkolenia dostępne są na podstronie. Prosimy kliknąć w poniższy link.

Szkolenia są częścią zadania na prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin i zostały sfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.

WDRAŻANIE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – ŁUKASZ NIEWCZAS

Informacje o bezpłatnym wsparciu w sytuacjach kryzysowych

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, potrzebujące wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego mogą również skorzystać z oferty innych ośrodków i jednostek. Jest to szczególnie istotne teraz – w dobie pandemii, gdy narzucone ograniczenia kontaktów społecznych, odosobnienie oraz poczucie zagrożenia powodują, że wiele osób odczuwa psychiczny dyskomfort oraz potrzebę kontaktu. Wzrasta tez choćby poziom spożycia alkoholu i ilość przypadków domowej przemocy. Poradnictwo świadczone jest telefonicznie bądź za pośrednictwem mediów internetowych (Skype).

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpracuje z kilkoma instytucjami, które również mogą świadczyć pomoc osobom jej potrzebującym. Ściśle współpracujemy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, a także ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”. Warto również korzystać z telefonu zaufania, który aktualnie prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i korzystania z każdej możliwej formy pomocy.

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Szanowni Państwo,

„Uruchamiamy pomoc online. Można nas znaleźć na Skype, szukając w bazie kontaktów Skype: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
Dla pewności, że Państwo dodzwonili się do nas, prosimy sprawdzić, czy nazwa jest identyczna z wyżej wymienioną. Na ten moment Skype jest dostępny w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. W razie zwiększonego zapotrzebowania na tę formę pomocy, godziny zostaną poszerzone.
Ze względów bezpieczeństwa ograniczamy wizyty osobiste pacjentów wyłącznie do osób, które znalazły się w poważnym kryzysie psychicznym związanym z zagrożeniem życia. Będą mogły one liczyć na kontakt z terapeutą w naszym Ośrodku.
Telefon interwencyjny: 41/36-76-788 (w godzinach 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku). Prosimy, żeby pacjenci, którzy mają już nawiązany kontakt z terapeutą, dzwonili bezpośrednio do terapeuty lub oczekiwali w wyznaczonym terminie na kontakt od terapeuty i nie korzystali, w miarę możliwości, z telefonu interwencyjnego. Informujemy, że wkrótce powinniśmy uruchomić dodatkowy, komórkowy numer interwencyjny.
Terapeuci w miarę możliwości kontaktują się ze swoimi stałymi pacjentami, wskazując możliwe formy i terminy kontaktu. Obecnie Ośrodek pracuje w trybie interwencyjnym, skupiając się na pomocy osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym lub które funkcjonują pod bardzo dużym obciążeniem psychicznym (w tym: służby medyczne lub porządkowe, osoby w kwarantannie lub ich bliscy)”

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”


Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”