Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników odwiedzających strony internetowe. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

 1. Witryny internetowe ARL Sp. z o.o. (ARL) wykorzystują tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 2. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach: arl.ostrowiec.pl., *.ostrowiec.biz.pl, *.ostrowiec.pl.
 3. Każda wizyta odwiedzającego strony ARL. Sp. z o.o. jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Gromadzone w dziennikach logów dane, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
 4. Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znane są również:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwy stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony ARL Sp. z o.o. nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 1. Zebrane logi przechowywane są na serwerach przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią ARL Sp. z o.o.  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 2. ARL Sp. z o.o. wykorzystuje różne plików Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:
 3. „niezbędne pliki Cookies” umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelnione pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 4. „pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa”, np. wykorzystywane do wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 5. funkcjonalne pliki Cookies” umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji  interfejsów użytkownika,
 6. „wydajnościowe pliki Cookies” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych serwisu. Pliki Cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ARL Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.
 7. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 8. Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
 • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki Cookiem – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 1. Witryny internetowe ARL Sp. z o.o. mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. ARL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.
 2. ARL dokłada należytej staranności, aby chronić Państwa dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta ARL, lub serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 3. ARL, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam przez Państwa, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26 A.
 5. ARL przetwarzając Państwa dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wykonania zobowiązań wynikających z umów, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców, obsługa Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej oraz Ostrowieckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa, np. realizacji zamówień publicznych i projektów współfinansowanych jest ze środków Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, np. realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, organizacji zajęć, wydarzeń i imprez, działalności na rzecz organizacji pozarządowych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administracji wewnętrznej, w tym prowadzenia statystyk, analiz i sprawozdawczości, badania satysfakcji klientów, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, promocji własnych działań, marketingu bezpośredniego, dochodzenia należności i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. lit. a RODO).
 1. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane także do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ARL sp. z o.o.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu.
 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Informacje i materiały zawarte w serwisie ARL Sp. z o.o. są własnością operatora strony, kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody administratora jest zabronione.  ARL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczne treści umieszczane  na serwisach domenowych: *.ostrowiec.pl, *.ostrowiec.biz.pl.
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, prosimy o kontakt na adres: arl@arl.ostrowiec.pl.