Aktualności

30.08.2016

Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”.  Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp. Celem przedsięwzięcia jest promowanie talentów plastycznych osób ze sfery integracji społecznej, która jest jednym z obszarów wspieranych przez  Regionalny Program Operacyjny Województwa

Czytaj dalej

30.08.2016

Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Do 12 września br. Fundacja BGK czeka na wnioski w 9. edycji konkursu grantowego „Na

Czytaj dalej

18.08.2016

Otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych: W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się kwotę ogółem: 160 600,00 zł. Katalog zadań: Zadanie 1

Czytaj dalej

17.08.2016

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych

Czytaj dalej

17.08.2016

Konkurs MEN: Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych. Celem konkursu jest: tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań

Czytaj dalej

17.08.2016

159 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

Do podmiotów ekonomii społecznej od 2017 r. trafi niemal 159 mln zł. W ramach tych środków 154,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają trudności w otrzymaniu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Pozostałe 4,4 mln zł zostanie przeznaczone na instrument reporęczeniowy. Oferta pożyczkowa składać się będzie z dwóch podstawowych instrumentów: Pożyczka na start

Czytaj dalej