Aktualności

23.09.2016

X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Pod hasłem „Ewolucja III Sektora – prawo, ekonomizacja, strategia”, 5 października w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski. Tegoroczny Kongres organizowany we współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Świętokrzyską Siecią Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA odbędzie się pod hasłem: „Ewolucja III Sektora – prawo, ekonomizacja, strategia”. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania

Czytaj dalej

22.09.2016

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 10 października 2016 r. Ogłoszone konkursy: Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

Czytaj dalej

22.09.2016

Szkolenia dla NGO

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostrowieckiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej

21.09.2016

Weekend seniora z kulturą

Agencja Rozwoju Lokalnego, prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,  zaprasza  wszystkich seniorów do włączenia się w tegoroczną edycję akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „60+kultura”. W pierwszy weekend jesieni- 24- 25 września osoby powyżej 60. roku życia będą mogły odwiedzić  instytucje kultury i skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich w ramach kampanii „60+Kultura”. Z oferty wielu placówek seniorzy będą mogli skorzystać bezpłatnie lub

Czytaj dalej

20.09.2016

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza przedstawicieli NGO z województwa świętokrzyskiego na dwudniowe bezpłatne szkolenie pn. „Zarządzanie finansami jako kluczowa kompetencja podejmowania decyzji w organizacjach pozarządowych”. Organizatorem szkolenia jest Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”, a poprowadzi je Pani Karolina Cyran Juraszek, związana z sektorem pozarządowym od 20 lat. Szkolenie odbędzie się w dniach 7/8.10.2016 r. w Suchedniowie.

Czytaj dalej

19.09.2016

Punkty konsultacyjne w gimnazjach

Od września w ostrowieckich gimnazjach działają Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Działalność Punktów zgodna jest z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Punkty Konsultacyjne są adresowane do młodzieży szkolnej oraz rodziców, a ich zadaniem jest przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym, problemom osobistym i społecznym oraz wspieranie uczniów w ich pokonywaniu, a także profilaktyka uzależnień. W ubiegłym tygodniu specjaliści Punktów konsultacyjnych Katarzyna Sobczyk i Bożena Semeniuk uczestniczyły w spotkaniach z rodzicami

Czytaj dalej