Aktualności

12.10.2016

Warsztaty na temat agresji i przemocy

Przemoc i agresja stanowią poważny problem cywilizacyjny. Dotyka on dzieci i młodzież w szkołach, jest obecny w pracy, w domu, na ulicy. Posiada różne formy: psychiczną, fizyczną, słowną. Niesie ze sobą różnorakie skutki, a jego przyczyny wynikają z różnych źródeł. O tym wszystkim można było dowiedzieć się 7 października w piątek, podczas zorganizowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego – warsztatach pod hasłem: „Wczesna interwencja zachowań agresywnych i autoagresywnych

Czytaj dalej

5.10.2016

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NOWA SZANSA” !!!

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów do udziału w projekcie „NOWA SZANSA”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W projekcie zaplanowano m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychospołeczne, warsztaty rozwoju zawodowego i warsztaty psychospołeczne, szkolenia

Czytaj dalej

5.10.2016

Agencja Rozwoju Lokalnego, prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na Forum Samorządności Szkolnej!

20 października w Starachowicach odbędzie się pierwsze regionalne spotkanie osób, którym bliska jest idea samorządności szkolnej. Forum skierowane jest zarówno do młodzieży jak i pedagogów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października. Na wydarzenie zapraszają Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Starachowic  Marek Materek oraz Szkoła Podstawowa nr 10 im. Szarych Szeregów w Starachowicach. Forum wspiera Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim.

Czytaj dalej

5.10.2016

„Kompetencje kluczem do kariery”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” skierowanego do uczniów Technikum Mechanicznego i Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj dalej

29.09.2016

Wydłużono termin na składanie ofert FIO 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przydłużyła termin „wrześniowego” naboru ofert w programie FIO 2017 o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15. W związku z wnioskami, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej termin naboru ofert dla naboru „wrześniowego” (tj. dla ofert składanych w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4) został wydłużony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Czytaj dalej

26.09.2016

Szkolenie z profilaktyki uzależnień w CAO

Problem uzależnień różnego typu jest już od wielu lat problemem cywilizacyjnym. Nie omija też lokalnej społeczności w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie narasta problem używek i dopalaczy stosowanych przez coraz większą i coraz młodsza grupę osób. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie przeprowadzone w piątek 23 września w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna PSP

Czytaj dalej