OFERTA SZKOLEŃ ARL

SZKOLENIA OTWARTE

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI RODO – 21.10.2021 r. – godz. 09.00 10.30

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do skutecznego unikania zagrożeń w internecie i bezpiecznego przechowywania danych

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Wdrożenie RODO w organizacji
 2. Najważniejsze pojęcia
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Zgoda na przetwarzanie danych
 6. Obowiązki informacyjne
 7. Prawa osób, których dane dotyczą
 8. Obowiązki administratora
 9. Naruszenia ochrony danych osobowych
 10. Status inspektora ochrony danych
 11. Rejestr czynności przetwarzania i dokumentacja ochrony danych osobowych
 12. Privacy by design/ privacy by default
 13. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

Agenda szkolenia

Formularz zgłoszeniowy


ROZWÓJ FIRMY/PRODUKTU DROGĄ DO TWOJEGO SUKCESU – 23-24.10.2021 r. godz. 10.00 – 15.00

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z narzędziami, które ułatwią rozwój firmy i jednocześnie uchronią przedsiębiorców przed błędnymi inwestycjami.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Weryfikacja założeń i hipotez dotyczących rynku,
 2. Odpowiednie dopasowanie firmy/ produktu do potrzeb Klientów (prezentacja modelu CustomerDevelopment),
 3. Stworzenie strategii firmy/ produktu zgodnie z ideą zwinnego zarządzania (prezentacja modelu Bussines Model Canvas),
 4. Poszukiwanie nisz rynkowych i wprowadzanie innowacyjnych produktów (prezentacja metody DeisgnThinking).

Bonusy dla uczestników:

 1. Sesja Action Learning – przykładowa sesja pokazująca jak można poprawić komunikację w firmie przy jednoczesnym rozwiązaniu bieżących problemów.
 2. Indywidualne godzinne spotkanie z każdym z uczestników.

Agenda szkolenia

Formularz zgłoszeniowy


OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI – 25.10.2021 r. godz. 09.00 – 16.00

Cel szkolenia: Zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ocen opłacalności inwestycji.

 1. Podstawy matematyki finansowej
 2. Charakterystyka działalności inwestycyjnej
 3. Proste metody oceny efektywności inwestycji
 4. Złożone metody oceny efektywności inwestycji

Agenda szkolenia

Formularz zgłoszeniowy


UNIKANIE ZAGROŻEŃ W INTERNECIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI – 28.10.2021 r. godz. 09.00 – 10.30

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do skutecznego unikania zagrożeń w internecie i bezpiecznego przechowywania danych.

Ramowy program szkolenia:

 1. Człowiek – najsłabsze ogniwo w łańcuchu zabezpieczeń
 2. Rodzaje i przykłady zagrożeń
 3. Katalog zabezpieczeń możliwych do zastosowania
 4. Bezpieczna praca z urządzeniami mobilnymi oraz dokumentacją papierową
 5. Budowa bezpiecznych haseł dostępowych i bezpieczne logowanie
 6. Bezpieczne przechowywanie danych
 7. Właściwe korzystanie z poczty elektronicznej i zasobów internetu
 8. Najczęstsze incydenty związane z bezpieczeństwem danych

Agenda szkolenia

Formularz zgłoszeniowy


ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE – 29.10.2021 r, godz. 09.00 – 16.00

Cel szkolenia: Zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności związanych z analizą efektywności inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe.

Ramowy program szkolenia:

 1. Nieruchomości mieszkaniowe jako aktywo inwestycyjne
 2. Ryzyko inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe
 3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z wynajmu nieruchomości
 4. Źródła danych na potrzeby analizy opłacalności inwestycji mieszkaniowych
 5. Przykłady obliczeniowe oceny efektywności inwestycji mieszkaniowych
 6. Analiza wrażliwości inwestycji na wybrane źródła ryzyka

Agenda szkolenia

Formularz zgłoszeniowy