„NOWA SZANSA”

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 października 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kunów i Ostrowiec Św. poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji wykorzystującej elementy aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie      od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

W projekcie zaplanowano m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychospołeczne, warsztaty rozwoju zawodowego i warsztaty psychospołeczne, szkolenia zawodowe: Kucharz (2 edycje) oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (2 edycje) oraz staże.

Najważniejsze efekty realizacji projektu: co najmniej 26 uczestników i uczestniczek projektu uzyska nowe kwalifikacje, co najmniej 11 osób znajdzie pracę.
Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu
(ul. H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14

 

regulamin uczestnictwa w stażach

regulamin uczestnictwa w projekcie

zarządzenie_1

zarządzenie_2