„TAK dla pasji – NIE dla nałogów”

Zapraszamy do zapoznania się z komiksem profilaktycznym „TAK dla pasji – NIE dla nałogów”, który zdobył I nagrodę w konkursie zorganizowanym w 2020 r. przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Jego autorką jest Aleksandra Kwapisz. Komiks jest w wersji pdf oraz w wersji multimedialnej.

Publikacja zwiera też kilka słów od autorki, która przybliża kulisy powstania niniejszej pracy. Wzbogaca ją też fachowy komentarz terapeutyczny na temat profilaktyki i roli pasji i zainteresowań jako czynników chroniących przed uzależnieniami.


Komiks profilaktyczny „TAK dla pasji – NIE dla nałogów”(pdf)


Film profilaktyczny „TAK dla pasji – NIE dla nałogów”