Klauzula – przetwarzanie danych osobowych na portalu Facebook

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na portalu Facebook

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, nr tel.: 41 248-03-70, e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@arl.ostrowiec.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu administrowania i zarządzania fanpage’m (profilem) Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu udzielania odpowiedzi na posty i komentarze oraz komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) w tym także nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  Administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage’m (profilem) oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage’a ARL w Ostrowcu Świętokrzyskim. lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy).
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poniższych celów:
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania,
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 1. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. (szczegóły dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).
 2. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.
 4. W oparciu o Państwa dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.