Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. W przypadku niektórych plików dostęp do nich może być utrudniony lub uzależniony od posiadania przez użytkownika odpowiedniego dodatkowego oprogramowania ze względu na fakt, iż:
  • pochodzą z innych źródeł, stąd brak możliwości ich dostosowania ze względu na oprogramowanie użyte do ich stworzenia lub ich dostosowanie jest niemożliwe ze względu na poszanowanie praw autorskich ,
  • są obszerne i sposób ich publikacji jest technologicznie najefektywniejszy
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących czy innych wymaganych elementów ułatwiających ich odbiór, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 5. Brak wyszukiwarki tematycznej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada możliwość dopasowania wyświetlania do tabletów i smartfonów, choć nie wszystkie elementy lub pliki mogą wyświetlać się w sposób właściwy.

Strona posiada możliwość powiększenia czcionki, wyświetlania kontrastowego, w odcieniu czarno – białym i w skali odcieni szarości. Strona posiada także wyróżniki skrótów i odnośników.

Dokument sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Sztaba, e-mail: sztaba@arl.ostrowiec.pl, tel. +48 (41) 248 03 70

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

   Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
 4. potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej – na zgłoszenie osoby zgłaszającej żądanie wraz z określeniem dogodnego dla niej sposobu przedstawienia tej informacji.

Spółka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku odmowy ze strony ARL Sp. z o.o. realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków zarządzanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządza trzema budynkami:

 1. Centrum Biurowo – Konferencyjne (ul. Sandomierska 26 A)
 2. Inkubator Przedsiębiorczości (ul. Sandomierska 26 A)
 3. Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. H. Sienkiewicza 70)

Budynki CBK oraz Inkubatora Przedsiębiorczości stanowią część kompleksu Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej i znajdują się w odległości ok. 50 m od siebie. Mają zapewniony dojazd – poprzez trzy bramy wjazdowe – od ul. Sandomierskiej oraz ul. Różanej. Bramy sa zamykane o godz. 22.00 i otwierane na jedynie życzenie najemców.

Wokół budynków znajdują się parkingi, w których część miejsc jest wydzielona dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej i asfaltu z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego. Drogi wewnętrzne oraz parkingi posiadają oświetlenie nocne.

 1. Budynek Centrum Biurowo – Konferencyjnego posiada:
 • 4 kondygnacje oraz podpiwniczenie. Składa się budynku głównego (część A), części bocznej (część B) oraz budynku parterowego połączonego z budynkiem głównym poprzez parterowy łącznik.

Budynek posiada 4 wejścia – 1 główne wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach – oraz 3 wejścia boczne nie posiadające ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Wejścia posiadają przeszklone drzwi – podwójne w wejściu głównym, pojedyncze w bocznych. Przy wejściu na korytarz na parterze znajduję się punkt ochrony budynku. Wejścia są ogólnodostępne do godz. 20.00, natomiast do godz. 6.00 są zamknięte i dostępne na jedynie życzenie najemców.

Budynek wyposażony jest w windę z funkcją informacji głosowej. Korytarze budynku są przedzielone oszklonymi drzwiami przeciwpożarowymi, nie posiadają barier architektonicznych (schodki, progi itp.) utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym

 • Budynek posiada ekrany prezentujące listę firm i instytucji funkcjonujących w budynku, nie są wyposażone w funkcję głośnomówiącą.

Na każdym piętrze znajdują się łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 • Wokół budynku dostępne są odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza na język migowy.
  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zapewnienia usług tłumacza na życzenie.
 1. Inkubator Przedsiębiorczości posiada:
 • Dwie kondygnacje i podpiwniczenie. Nie posiada on windy ani ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Posiada jedno wejście główne, dwa wejścia boczne oraz szereg wejść na parterze bezpośrednio do najemców.

Wejścia posiadają przeszklone dwuskrzydłowe drzwi. Budynek posiada wyświetlacz prezentujący listę firm i instytucji funkcjonujących w budynku (nie wyposażony w funkcją głośnomówiącą). Wejścia są ogólnodostępne do godz. 20.00, natomiast do godz. 6.00 są zamknięte i dostępne na jedynie życzenie najemców.

 • Budynek posiada ekran prezentujący listę najemców funkcjonujących w budynku, nie posiada on funkcji głośnomówiącej.
 • W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze są toalety ogólnodostępne
 1. Inkubator Przedsiębiorczości posiada:
 • 3 kondygnacje, piwnicę oraz poddasze ze strychem – częściowo zaadaptowane na lokale użytkowe.
 • Wokół budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście boczne posiada podjazd wewnętrzny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Budynek nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych: nie jest wyposażony w windę, nie posiada pętli indukcyjnej ani systemu informacji głosowej.
 • Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osónb niepełnosprawnych. Na I i II piętrze są ogólnodostępne toalety.
 • W budynku planowany jest montaż windy

Dojazd do budynków     

    Do budynków CBK oraz IP można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej.
W odległości ok. 250 m od bramy wjazdowej na ul. Sandomierskiej znajdują się 4 przystanki autobusowe.

Budynek CAO posiada wjazd od ul. H. Sienkiewicza. W odległości 50 – 70 m zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe

W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

 Utrudnienia

 W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie posiadają pętli indukcyjnych.

Budynki nie są wyposażone w głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.