Wsparcie dla przedsiębiorców

15.11.2017

Szkolenie z zakresu kontroli projektów oraz zmian w ramach RODO w projektach unijnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod hasłem: „Zasady kontroli projektów unijnych i przetwarzania danych osobowych”. Szkolenie odbędzie się 22 listopada w godzinach 9.00 – 14.00 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 w sali szkoleniowej nr 18 na I piętrze.

Czytaj dalej

14.11.2017

„Świętokrzyskie-góry możliwości” – kampania promocyjna świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce – easy to do business in”. Lokalna kampania medialna ma na celu zachęcenie firm z regionu świętokrzyskiego do wzięcia udziału w działaniach organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tj.: – wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze – udział w Targach Branżowych – udział w spotkaniach B2B – udział w spotkaniach sieciujących.

Czytaj dalej

14.11.2017

Bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ na lata 2014-2020. Szkolenia przeznaczone są dla beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy lub pre-umowy oraz potencjalnych beneficjentów którzy złożyli wnioski o dofinansowanie dla projektów realizowanych z Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenia nie dotyczą beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia obejmują następującą tematykę: 1. Obsługa

Czytaj dalej

9.11.2017

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”. W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie. Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej

Czytaj dalej

7.11.2017

Jednolity Plik Kontrolny – zmiany w VAT od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż  od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) obejmować będzie wszystkich podatników VAT bez wezwania ze strony organów podatkowych. Od lipca 2016 roku taki obowiązek spadł na duże przedsiębiorstwa, a od lipca 2017 na małe i średnie firmy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie mikroprzedsiębiorstwa. Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przekazuje się

Czytaj dalej

9.09.2016

Spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”

W środę, 8 września 2016 r. w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o . przy ul. Sandomierskiej odbyło się kolejne spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”.  Spotkanie miało na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zasad jej prowadzenia i wynikających stad obowiązków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, z którymi kontakt dla każdego przedsiębiorcy jest obowiązkiem na każdym etapie prowadzenia własnej firmy. Wśród

Czytaj dalej