Wsparcie dla przedsiębiorców

15.11.2017

Szkolenie z zakresu kontroli projektów oraz zmian w ramach RODO w projektach unijnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod hasłem: „Zasady kontroli projektów unijnych i przetwarzania danych osobowych”. Szkolenie odbędzie się 22 listopada w godzinach 9.00 – 14.00 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 w sali szkoleniowej nr 18 na I piętrze.

Czytaj dalej

14.11.2017

„Świętokrzyskie-góry możliwości” – kampania promocyjna świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce – easy to do business in”. Lokalna kampania medialna ma na celu zachęcenie firm z regionu świętokrzyskiego do wzięcia udziału w działaniach organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tj.: – wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze – udział w Targach Branżowych – udział w spotkaniach B2B – udział w spotkaniach sieciujących.

Czytaj dalej

14.11.2017

Bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ na lata 2014-2020. Szkolenia przeznaczone są dla beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy lub pre-umowy oraz potencjalnych beneficjentów którzy złożyli wnioski o dofinansowanie dla projektów realizowanych z Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenia nie dotyczą beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia obejmują następującą tematykę: 1. Obsługa systemu SL 2014

Czytaj dalej

9.11.2017

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”. W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie. Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji

Czytaj dalej

7.11.2017

Jednolity Plik Kontrolny – zmiany w VAT od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż  od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) obejmować będzie wszystkich podatników VAT bez wezwania ze strony organów podatkowych. Od lipca 2016 roku taki obowiązek spadł na duże przedsiębiorstwa, a od lipca 2017 na małe i średnie firmy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie mikroprzedsiębiorstwa. Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przekazuje się

Czytaj dalej

9.09.2016

Spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”

W środę, 8 września 2016 r. w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o . przy ul. Sandomierskiej odbyło się kolejne spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”.  Spotkanie miało na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zasad jej prowadzenia i wynikających stad obowiązków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, z którymi kontakt dla każdego przedsiębiorcy jest obowiązkiem na każdym etapie prowadzenia własnej firmy. Wśród

Czytaj dalej