Punkt konsultacyjny

4.09.2021

Punkt konsultacyjny

Od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Wszystkie działania realizowane w ramach Punktu konsultacyjnego  dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego są bezpłatne. Kolejne działanie to kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób

Czytaj dalej