Projekty

19.09.2016

Punkty konsultacyjne w gimnazjach

Od września w ostrowieckich gimnazjach działają Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Działalność Punktów zgodna jest z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Punkty Konsultacyjne są adresowane do młodzieży szkolnej oraz rodziców, a ich zadaniem jest przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym, problemom osobistym i społecznym oraz wspieranie uczniów w ich pokonywaniu, a także profilaktyka uzależnień. W ubiegłym tygodniu specjaliści Punktów konsultacyjnych Katarzyna Sobczyk i Bożena Semeniuk uczestniczyły w spotkaniach z rodzicami

Czytaj dalej

14.09.2016

Promocja Punktów Konsultacyjnych

Od września ponownie w ostrowieckich gimnazjach ruszyły Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. W punktach świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych i relacyjnych- mówi koordynująca działania wszystkich punktów Katarzyna Sobczyk z ARL. Ofertę kierujemy do uczniów , ich rodziców i opiekunów. Chcemy by ta

Czytaj dalej

2.09.2016

NOWA SZANSA dla osób bezrobotnych

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Czytaj dalej