Projekty

19.09.2016

Punkty konsultacyjne w gimnazjach

Od września w ostrowieckich gimnazjach działają Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Działalność Punktów zgodna jest z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Punkty Konsultacyjne są adresowane do młodzieży szkolnej oraz rodziców, a ich zadaniem jest przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym, problemom osobistym i społecznym oraz wspieranie uczniów w ich pokonywaniu, a także profilaktyka uzależnień. W ubiegłym tygodniu specjaliści Punktów konsultacyjnych Katarzyna Sobczyk i Bożena Semeniuk uczestniczyły w spotkaniach z rodzicami

Czytaj dalej

14.09.2016

Promocja Punktów Konsultacyjnych

Od września ponownie w ostrowieckich gimnazjach ruszyły Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. W punktach świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych i relacyjnych- mówi koordynująca działania wszystkich punktów Katarzyna Sobczyk z ARL. Ofertę kierujemy do uczniów , ich rodziców i opiekunów. Chcemy by ta bezpłatna

Czytaj dalej

2.09.2016

NOWA SZANSA dla osób bezrobotnych

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Czytaj dalej