„Nowa szansa”

22.08.2017

Wykorzystali „Nową szansę” na zatrudnienie

Jedenaścioro uczestników i uczestniczek projektu „Nowa szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło staże zawodowe u pracodawców na terenie powiatu ostrowieckiego. Dla czworga z nich okazały się one punktem wyjścia do zdobycia zatrudnienia. Swoja „przygodę” z projektem rozpoczęli w październiku 2016 r.

Czytaj dalej

5.06.2017

Egzaminy czeladnicze uczestników projektu „NOWA SZANSA”

W ubiegłym tygodniu odbyły się egzaminy czeladnicze potwierdzające kwalifikacje w zawodach „Kucharz” i „Monter zabudowy oraz robót wykończeniowych w budownictwie”, zdobyte przez uczestniczki i uczestników projektu „NOWA SZANSA”. W marcu tego roku 17 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie od spotkań z doradcą zawodowym i coachem. Po części doradczej, przyszedł czas na warsztaty oraz szkolenie

Czytaj dalej

20.02.2017

Staże dla kucharzy i monterów zabudowy i prac wykończeniowych

Po egzaminach czeladniczych potwierdzających kwalifikacje w zawodach „Kucharz” i „Monter zabudowy oraz prac wykończeniowych w budownictwie”, jedenastu uczestników projektu „NOWA SZANSA” rozpoczęło w lutym staże u przedsiębiorców. Przez 6 miesięcy pod okiem opiekunów zdobywać będą potrzebne doświadczenie zawodowe. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie stworzył miejsce dla trzech stażystek i trzech stażystów, którzy wykonywać

Czytaj dalej

13.12.2016

Pierwsze dyplomy w „NOWEJ SZANSIE”

Pierwsi uczestnicy projektu „NOWA SZANSA” zakończyli w ubiegłym tygodniu udział w szkoleniu. Osiem osób, w tym trzy uczestniczki – otrzymało zaświadczenia potwierdzające udział w kursie zawodowym „Monter zabudowy i prac wykończeniowych w budownictwie”. W projekcie do tej pory wzięli udział w warsztatach rozwoju zawodowego i psychospołecznych, spotkaniach z coachem i doradcą zawodowym, a także odbyli

Czytaj dalej

17.11.2016

Czas na praktykę

Rozpoczęły się zajęcia praktyczne dla uczestników projektu „NOWA SZANSA”. Przyszli kucharze oraz  monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mają za sobą już warsztaty rozwoju zawodowego i psychospołeczne, spotkania z coachem i doradcą zawodowym oraz przygotowanie teoretyczne do pracy w nowym zawodzie. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na szlifowanie umiejętności praktycznych – w realnym miejscu

Czytaj dalej

25.10.2016

„NOWA SZANSA” dla bezrobotnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „NOWA SZANSA”, skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia, które korzystają z pomocy społecznej w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W okresie od

Czytaj dalej