„Kompetencje kluczem do kariery”

25.10.2016

Kompetencje kluczem do kariery

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 września 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja do projektu, w tym do udziału w dodatkowych zajęciach oraz na Szkolenie spawalnicze metodą MAG

Czytaj dalej