Centrum Aktywności Obywatelskiej

18.07.2019

„Globart 2030” – granty na działania na rzecz wzrostu świadomości społecznej młodzieży

Włoskie stowarzyszenie ProgettoMondo Mlal – ogłosiło konkurs ofert pod nazwą Globart 2030. Jest to subgranting w projekcie „Start the change”, współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Celem konkursu Globart 2030 jest przyczynienie się, poprzez wykorzystanie form artystycznych, do rozwoju wiedzy i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi w odniesieniu do związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs ). Główne

Czytaj dalej

7.02.2018

Nabory wniosków z PO Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła kolejną rundę naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór potrwa od 4 do 28 lutego 2018 r., jest to ostatnia runda z sześciu przewidzianych w ramach tego działania. Dofinansowanie uzyskają projekty, które

Czytaj dalej

19.10.2017

Spotkanie z historią w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 do 18 października dostępna była wystawa  pt.: „Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady”.  Zorganizowana została ona przez działające w CAO Stowarzyszenie Kulturoznawcze „Nie Z Tej Bajki” jako jeden z elementów projektu „Mobilna przestrzeń kultury II” realizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w kilku miejscowościach województw małopolskiego i świętokrzyskiego.. Wystawa w formie plansz prezentuje

Czytaj dalej

18.10.2017

Zaproszenie na Dzień Seniora

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Ostrowieckie Organizacje Seniorskie zapraszają na Dzień Seniora, który odbędzie się 22 października 2017 r. o godzinie 15.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 11. W programie znajdą się: koncert Studia Wokalnego PANDORA, wykład prof. dr hab. Bożeny Zboiny „Edukacja i profilaktyka kluczem do zdrowia” oraz koncert zespołu LESZCZE. Osoby, które ukończyły 60 lat, za okazaniem dowodu osobistego,

Czytaj dalej

18.10.2017

Szkolenie „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”.

Ponad trzydzieści osób reprezentujących lokalne placówki oświatowe, jednostki edukacyjno – wychowawcze oraz podmioty samorządowe uczestniczyło w szkoleniu pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”. Odbyło się ono w piątek 13 października w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” z Kielc, współorganizatorem Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Jest to kolejna inicjatywa Agencji

Czytaj dalej

12.10.2017

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

We wtorek, 10 października odbyło się w Centrum Aktywności Obywatelskiej spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019. Spotkanie zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, odbyło się przy udziale przedstawicieli Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Celem jego było zapoznanie przedstawicieli

Czytaj dalej