CWISE

6.12.2021

Sejmik Województwa zatwierdził Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został opublikowany Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. wraz z Uchwałą Sejmiku Województwa dotyczącą jego przyjęcia. Program ten m a na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa świętokrzyskiego. Z uchwałą oraz Programem można zapoznać się na stronie internetowej

Czytaj dalej

1.12.2021

Nowe granty i konkursy dla NGO

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursów na dofinansowania działań realizowanych przez organizacje pożytku7 publicznego Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie

Czytaj dalej

1.12.2021

Inkubator TransferHUB – granty na innowacje w obszarze rynku pracy

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, jak również organizacje i instytucje do udziału w Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz dostępny na stronie transferhub.pl. Aby dołączyć

Czytaj dalej

28.11.2021

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – projekt „Pracujemy!”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13 października rozpoczęło realizacje projektu „Pracujemy!”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt skierowany jest do grupy: 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie

Czytaj dalej

26.11.2021

Bezpłatne webinarium: „Więcej dobra, mniej stresu: jak odpowiedzialnie rozwijać organizację pozarządową i nie stracić głowy”

We wtorek 30 listopada odbędzie się bezpłatne webinarium pod hasłem: „Więcej dobra, mniej stresu: jak odpowiedzialnie rozwijać organizację pozarządową i nie stracić głowy”. W spotkaniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani rozwijaniem i efektywnym kierowaniem organizacji pozarządowej. Ten webinar wskaże kwestie, o których warto pamiętać w toku rozszerzania zakresu działań i powiększania zespołu. Pokażemy techniki i narzędzia przydatne na tej drodze. Prezentacja odpowiednia dla NGO planujących rozwój, będących w trakcie

Czytaj dalej

24.11.2021

Granty dla NGO

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawszymi konkursami grantowymi, których odbiorcami są organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, samorządowe, spółki, kościoły itp. Sięgamy po sukces – GRANTY NA REHABILITACJĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Konkurs umożliwia dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Realizowane projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny albo ogólnopolski. Budżet programu:  150.000.000 zł.          Wsparcie można otrzymać na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Czytaj dalej