BIP informacje ogólne

Zgodnie z Ustawą Sejmu RP z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U. Nr 112 z 8 października 2001r., poz. 1198) do dnia 1 lipca 2003 roku, wszystkie organizacje użyteczności publicznej (urzędy centralne, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, organy samorządów zawodowych, podmioty reprezentujące skarb państwa itp.) zobowiązane są posiadać i prowadzić tzw. Biuletyn Informacji Publicznej. Szczegółowe standardy systemu stron BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r.

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych wraz z dodatkowymi mechanizmami spełniającymi określone prawnie warunki, w tym: – łatwości redakcji, zmian i uzupełniania treści przez upoważnione osoby z Państwa organizacji (nawet bez przygotowania informatycznego),
– gwarancji dostępności i niezawodności,
– bezpieczeństwa danych ,
– prowadzenia automatycznego dziennika (log”u) zmian treści oraz tożsamości osób dokonujących zmian,
– archiwizowania treści

Podstawowym założeniem jest by cała informacja będąca wiedzą publiczną (np. czas pracy biur, statuty i regulaminy stowarzyszeń, dokumenty i procedury niezbędne do załatwiania spraw, aktualne dane o przetargach itp.) była łatwo dostępna za pośrednictwem Internetu oraz by fakt i czas udostępnienia tych informacji oraz ich treść były prawnie weryfikowalne w przyszłości.
Koszty samodzielnej budowy takiego biuletynu uwzględniające m.in. potrzebę stworzenia tzw. systemu redakcyjnego, systemu nadmiarowego sprzętu i oprogramowania, oraz rozbudowanego systemu bezpieczeństwa danych a także profesjonalnej obsługi systemu przez informatyków odpowiedzialnych za funkcjonowanie sprzęt i oprogramowania są bardzo wysokie.

Po przeanalizowaniu wymagań prawnych, podanych w ustawie i stosownych przepisów wykonawczych, jako firma specjalizująca się m.in. w systemach redakcji witryn internetowych oferujemy Państwu wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej i utrzymanie serwisu z użyciem naszej infrastruktury technicznej po bardzo atrakcyjnej cenie.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp z o.o. oferuje:
usługę zbudowania i utrzymywania Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami ustawy. Biuletyn będzie się znajdować na naszych serwerach chronionych w sposób ściśle spełniający wymagania prawne.

ARL Sp. z o.o. zapewni niezbędne szkolenie w zakresie użytkowania systemu oraz zmian i uzupełniania treści dla upoważnionych osób z Państwa organizacji. Nasz system zapewnia możliwość redakcji (dodawanie nowych podstron, dodawanie i zmiany treści) Biuletynu bezpośrednio z siedziby Klienta przy użyciu standardowego oprogramowania (przez przeglądarkę internetową). Dostęp redakcyjny, zgodnie ze ścisłymi wymaganiami ustawy, będzie autoryzowany i chroniony hasłami oraz innymi stosownymi środkami.