Nowy podmiot – Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczął działalność nowy podmiot – Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednocześnie Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim po ponad 20- letnim funkcjonowaniu ulega likwidacji. Centrum Rozwoju Lokalnego zostało powołane do życia jako Jednostka Budżetowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr LIII/122/2021 z dn. 29.10.2021.

Nowy podmiot przejął w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dniem 1 stycznia zarząd budynkami Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Biurowo – Konferencyjne) przy ul. Sandomierskiej 26A oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70.

W związku z tym informujemy również, że od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych:

  1. Opłaty za najem lokalu użytkowego oraz opłaty za media:

52 1090 2040 0000 0001 4916 3774

2. Kaucje zabezpieczające:

68 1090 2040 0000 0001 4916 3777

Z dniem 1 stycznia zmianie ulegają stawki za najem lokali użytkowych, natomiast w roku 2022 NIE BĘDZIE obowiązywać coroczna waloryzacja stawek najmu określona w §3 pkt. 3 umowy najmu

Wysokość stawek najmu za lokale użytkowe w IP, CBK oraz CAO została określona:

  • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr V/581/2021 (zał. nr 1 i zał. nr 2) z 31.12.2022 r. (do pobrania)
  • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr V/582/2021 (załącznik) z 31.12.2021 r. (do pobrania)