Przyszli biznesmeni – docenieni i nagrodzeni!

Kolejne przyjemne wydarzenie miało miejsce w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej.

W piątek 17 grudnia 2021 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości podsumowaliśmy konkurs na „NAJLEPSZY MINI BIZNESPLAN 2021”. Zorganizowany on został w ramach zadania „Profilaktyczne ABC z przedsiębiorczością”, w którym wzięli udział uczniowie klas ósmych z ostrowieckich publicznych szkół podstawowych. Zadanie objęło zajęcia profilaktyczne, które poprowadziła Katarzyna Sobczyk – specjalistka z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, które poprowadził specjalista w tej dziedzinie – Łukasz Kot.

Uczniowie zdobywali wiedzę dotycząca profilaktyki uzależnień oraz przedsiębiorczości jako czynnika chroniącego.Część przedsiębiorczą zwieńczył konkurs na najlepszy Mini Biznesplan, przygotowywany w grupach. Miał on przede wszystkim spełniać 3 warunki: biznes miał być umiejscowiony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, do rozdysponowania była kwota maks. 100 tys. złotych (z przeznaczeniem m. in.: na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów oraz działania promocyjne), ale przede wszystkim wykluczone były pomysły związane z hazardem, używkami itp.

W zajęciach wzięło udział 142 uczniów, przygotowano 25 biznesplanów, na tyle dobrych, że Jury miało nad czym się zastanawiać. Młodzież udowodniła, że posiada zarówno wyobraźnię i pomysłowość, ale tez zmysł obserwacji i umiejętność zdiagnozowania potrzeby rynku lokalnego. Powstały biznesplany firm i salonów usługowych, sklepów, małych zakładów produkcyjnych, a nawet placówek edukacyjnych czy klubów odnowy biologicznej. Komisja konkursowa po długich sporach, debatach, walce na argumenty wyłoniła najlepsze prace. W piątek 17 grudnia odbyła się ceremonia wręczenia nagród, w której oprócz Laureatów wzięli udział:

 • Agnieszka Rogalińska – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
 • Mariusz Łata – reprezentujący Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego, radny Rady Miasta oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
 • Dariusz Wierzbiński, radny Rady Powiatu Ostrowieckiego, przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz przedsiębiorca, właściciel firmy EUROSTAR,
 • Łukasz Kot – pracownik ARL Sp. z o.o. specjalista ds. przedsiębiorczości.

  Lista Laureatów przedstawia się następująco:
 • I miejsce przypadło zespołowi z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w składzie: Sonia Banaś, Oliwia Rutkowska, Dawid Gromczyk, Patryk Krawczykowski i Jakub Chlewicki za projekt „Smartwatche z funkcja hologramu”.
 • II miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, którą tworzyli: Julia Pokrzywa, Maja Podleśko, Anna Popek, Zuzanna Sewruk, Szymon Mucha, Jakub Kawiak, Paweł Rogoziński za pomysł „Manufaktury CUKIERECZEK„.
 • III miejsce zdobyła ekipa z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 z biznesplanem „Świętokrzyska Manufaktura Świec” w składzie: Daria Popek, Dawid Frańczak, Jakub Antoniewski, Wiktoria Kieloch, Julia Chamera i Filip Kowalski.
  Komisja konkursowa przyznała także Wyróżnienie. Otrzymali je uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5: Antoni Szczęsny, Nikola Wasilewska, Nel Perchel, Filip Markiewicz i Julia Gądek, którzy zaproponowali „Hotel dla zwierząt HAU!TEL!”.
  Członkowie Jury w krótkich wystąpieniach podziękowali za udział, gratulując wszystkim uczestnikom. Podkreślili trudność wyboru z powodu wysokiego poziomu prac, ciekawych pomysłów oraz jakości samych biznesplanów. Zwrócili uwagę na to, że własna firma to też pasja i czynnik chroniący przed uzależnieniami, angażujący czas, energię, ale pozwalający tez wykorzystać swoja kreatywność, dający satysfakcję, choć wymagający ciężkiej pracy i dużej aktywności. Jest to sposób na spełnienie własnych marzeń, które – jak słusznie zauważył M. Łata „Same się nie spełniają. Marzenia po prostu się SPEŁNIA!” Ważna tez była praca zespołowa, która pozwoliła młodzieży przygotować bardzo ciekawe i profesjonalne biznesplany, z drugiej strony ucząc współpracy i kolektywnego działania.
  Laureaci otrzymali nagrody w formie voucherów do zrealizowania w sklepach Centrum Sport, pamiątkowe dyplomy oraz pokrótce zaprezentowali inspiracje dla swoich pomysłów oraz podzielili się swoimi wrażeniami z zajęć. Dla szkół przygotowane zostały pamiątkowe statuetki.
  Miło jest również nam, a to z racji bardzo pozytywnych opinii jakie na temat zajęć, konkursu oraz całej koncepcji połączenia profilaktyki z przedsiębiorczością w sposób atrakcyjny dla młodzieży zostały przekazane przez dyrektorów, opiekunów i pedagogów szkolnych. Za wszystkie te miłe słowa serdecznie DZIĘKUJEMY!
  GRATULACJE, SZACUNEK I SŁOWA UZNANIA należą się Wszystkim Uczestnikom! Wasza aktywność i zaangażowanie w zajęcia w dużym stopniu przyczyniły się do tych miłych dla nas, wysokich ocen.
  Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. pragnie podziękować Dyrektorom wszystkich ostrowieckich publicznych szkół podstawowych oraz ich Pracownikom zaangażowanym w realizację zadania za współpracę, pomoc i wsparcie.

  Zadanie było finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.