Profilaktyczne ABC z przedsiębiorczością

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przeprowadziła w szkołach zajęcia w ramach zadania „Profilaktyczne ABC z przedsiębiorczością” Odbiorcami zajęć byli uczniowie klas ósmych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zajęcia podzielono na dwa moduły tematyczne:

  1. „Bądź aktywny, kreatywny – względem nałogów negatywny”, które objęły 2 godziny lekcyjne (90 minut). Poprowadziła je Katarzyna Sobczyk – socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
  2. „Elementarz młodego przedsiębiorcy”, które objęły 4 godz. lekcyjne (180 minut ). Prowadzącym był Łukasz Kot – doradca zawodowy, specjalista ds. przedsiębiorczości.

Zajęcia przeznaczone były dla jednej wybranej klasy ósmej lub grupy ósmoklasistów skompletowanej przez pedagogów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w zajęciach.

Zakres tematyczny obejmował:

1. W module profilaktycznym:

  • nałogi i zagrożenia z nimi związane – dyskusja w oparciu o filmy edukacyjne dotyczące uzależnień substancyjnych i czynnościowych (komputer, internet, telefon, gry komputerowe)
  • definicja i identyfikacja czynników chroniących i czynników ryzyka
  • kompetencje społeczne jako czynnik chroniący

2. W module dot. przedsiębiorczości:

  • źródła pomysłów na biznes
  • zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • ocena szans planowanej działalności gospodarczej
  • źródła finansowania – środki na start
  • tworzenie mini biznesplanu

Podsumowaniem tego modułu był konkurs na „Najlepszy Mini Biznesplan”.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem. Młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach, dyskusjach, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, prezentowała ciekawe pomysły na biznesy, na zagospodarowanie wolnego czasu. Poszerzała swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości, wzmacniała swoje kompetencje społeczne: kreatywność, przedsiębiorczość i asertywność. Uczyła się rozwiązywać problemy w kontaktach z rówieśnikami, rodziną i otoczeniem, a także odpowiednio rozpoznawać zagrożenia, żeby móc ich unikać.

Spotkania poprowadzili trenerzy o dużym doświadczeniu w pracy z młodzieżą, umiejący dostosować formę i styl prowadzenia warsztatów do percepcji młodzieży. Przełożyło się to na bardzo pozytywny odbiór zajęć, a opiekunowie zwrócili uwagę na zaangażowanie uczniów w realizację zadań i ich aktywność.

Zrealizowano podstawowe cele zadania, takie jak: rozwinięcie świadomości i wiedzy młodzieży na temat uzależnień,

Zadanie „Profilaktyczne ABC z przedsiębiorczością” to kolejne z działań Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. skierowanych do młodzieży ostrowieckiej, a będących efektem współpracy z lokalnymi szkołami i placówkami edukacyjnymi.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2021