Wolontariat – czy pomaganie może być pasją?

Spotkania informacyjno – edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego mają już swoją historię i tradycję oraz renomę wśród młodzieży. Ich cel to profilaktyka – ale nie tylko ta w sensie terapeutycznym. Podczas saloników promujemy pasje i zainteresowania jako skuteczne remedium na pokusy uzależnień czy nałogów oraz sposób na rozwijanie własnej osobowości oraz satysfakcję z samorealizacji.

Podczas saloników prezentowały się osoby, które dzieliły się swoimi pasjami: sztuką, muzyką, malarstwem, aktorstwem, sportem i aktywnością fizyczną. Zgodnie z hasłem: „NIE dla nałogów – TAK dla pasji!”

9 grudnia w czwartek zaproponowaliśmy inny rodzaj pasji. W Centrum Aktywności Obywatelskiej z młodzieżą ostrowiecką spotkały się uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – popularnej „samochodówki”: Natalia Biernat i Amelia Sobczyńska, które swoją pasję odnalazły w pomaganiu innym.

W kameralnej atmosferze (wymuszonej pandemią i obostrzeniami) Natalka i Amelka oraz ich opiekunka Ania Gębura podzieliły się z uczestnikami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z wolontariatem. Obecni mogli dowiedzieć jak to wszystko się zaczęło, jaka była inspiracja, a przede wszystkim czy wolontariat może być pasją i w jakim stopniu pozwala na samorealizację. Dziewczęta przytoczyły kilka przykładów imprez charytatywnych oraz działań, w których uczestniczyły wraz z grupą wolontariuszy zorganizowaną w CKZiU. Były to zbiórki i licytacje na rzecz osób potrzebujących, leczenie chorych dzieci czy poprawę losu zwierząt. Podkreśliły, że wolontariat to przede wszystkim pozytywne emocje oraz znakomita możliwość rozwijania takich cech charakteru jak: otwartość, empatia, zrozumienie oraz wrażliwość na potrzeby innych – tych, których życie płynie po nieco bardziej wyboistej drodze i każda wyciągnięta pomocna dłoń i otwarte serce to zew nadziei i wiary w drugiego człowieka.

Ania Gębura przy okazji przedstawiła nową inicjatywę „Lokalni HUMANITARNI”, w której działania zaangażowało się już grono osób z naszego miasta – samorządowców, pedagogów oraz działaczy społecznych. Zachęciła młodzież do włączenia się w przedsięwzięcia, które „Lokalni HUMANITARNI” będą realizować związane z szeroko pojętym wolontariatem i pomaganiem innym. Zgodnie z maksymą Roberta Baden – Powella „Pomagając innym – pomagasz i sobie!”

Nie mogło zabraknąć konkursu profilaktycznego z nagrodami przygotowanego przez prowadzącą spotkanie Katarzynę Sobczyk, która przybliżyła pokrótce zadania oraz rezultaty funkcjonowania przy ARL Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin finansowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski . Zwróciła uwagę na fakt rosnącej świadomości zagrożeń związanych z uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi, ale też na coraz bardziej niepokojące zjawisko jakim są problemy młodych ludzi związane z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, czego skutkiem jest rosnąca liczba prób samobójczych oraz sięganie po używki. Dlatego tak ważnym jest prezentowanie młodym ludziom pozytywnych przykładów – osób, dla których pasje stanowią czynnik chroniący przed zagrożeniami.

Było więc klimatycznie, profilaktycznie i co najważniejsze – POZYTYWNIE!