„Akademia NIW” – cykl webinarów dla NGO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na serię Webinarów informacyjnych w ramach prowadzonej przez NIW „Akademii NIW”. Tematyka spotkań oscyluje wokół zbliżających się konkursów – w tym kolejnego naboru w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W trakcie Webinarów będzie można dowiedzieć się więcej na temat zasad naborów, regulaminów oraz ich terminów. Linki do spotkań dostępne są na stronie Akademii NIW.

Najbliższe Webinaria:

  1. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytety 1b, 2a, 3 – edycja 2022

Już wkrótce rozpoczną sie nabory do Priorytetów 1b, 2a oraz 3 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – edycja 2022.

Wszystkich zainteresowanych naborem zapraszamy na Webinar który odbędzie sie 8 grudnia 2022 r. o godz. 13.00. Spotkanie poprowadzi Piotr Ziemnicki z Biura Programów Horyzontalnych NIW- CRSO.

Tematyka spotkania:

  • założenia i cele Priorytetów
  • regulaminy konkursów, w tym zasady ubiegania sie o dofinansowanie i składania ofert
  • zasady przygotowania ofert

Link do webinarium : https://bit.ly/3deGbB5

Nagranie ze spotkania będzie dostępne po jego zakończeniu na kanale YouTube NIW pod adresem: https://www.youtube.com/c/NarodowyInstytutWolności


2. Priorytet 1a Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2022

Wszystkich zainteresowanych naborem zapraszamy na Webinar który odbędzie sie 9 grudnia 2022 r. o godz. 13.00. Spotkanie poprowadzi Przemysław Zawada z Biura Programów Horyzontalnych NIW- CRSO.

Tematyka spotkania:

  • założenia i cele Priorytetów
  • regulaminy konkursów, w tym zasady ubiegania sie o dofinansowanie i składania ofert
  • zasady przygotowania ofert

Link do webinarium: https://bit.ly/3ptpXKh

Nagranie ze spotkania będzie dostępne po jego zakończeniu na kanale YouTube NIW pod adresem: https://www.youtube.com/c/NarodowyInstytutWolności


3. NOWE FIO, edycja 2022

Wszystkich zainteresowanych naborem zapraszamy na Webinar który odbędzie sie 10 grudnia 2022 r. o godz. 13.00. Spotkanie poprowadzi Łukasz Ofiara z Biura Programów Horyzontalnych NIW- CRSO.

Tematyka spotkania:

  • założenia i cele Priorytetów
  • regulaminy konkursów, w tym zasady ubiegania sie o dofinansowanie i składania ofert
  • zasady przygotowania ofert

Link do webinarium : https://bit.ly/3G97ycg

Nagranie ze spotkania będzie dostępne po jego zakończeniu na kanale YouTube NIW pod adresem: https://www.youtube.com/c/NarodowyInstytutWolności