Sejmik Województwa zatwierdził Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został opublikowany Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. wraz z Uchwałą Sejmiku Województwa dotyczącą jego przyjęcia.

Program ten m a na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Z uchwałą oraz Programem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (TUTAJ)