Dotacje na własną firmę dla osób dla niezatrudnionych po 30-tce!

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uruchamia kolejną edycję projektów dotacyjnych dla osób po 30-stym roku życia. Udział w nich mogą wziąć mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia i pozostają bez zatrudnienia oraz są zarejestrowani lub niezarejestrowani w urzędach pracy jako bezrobotni.

W naszym regionie, dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, założono już 5 i pół tysiąca nowych firm. Kolejne 347 czeka na rozpoczęcie działalności. Minimum 20 % uczestników projektu będą stanowili bezrobotni, poszukujący pracy (pozostający bez zatrudnienia) lub bierni zawodowo którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Wszyscy ci, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą, mają pomył na własny innowacyjny biznes, ale brakuje im funduszy na inwestycje mogą skorzystać z projektów dotacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób po 30 roku życia, które przewidują:

 • bezzwrotną dotację,
 • comiesięczne wsparcie pomostowe,
 • wsparcie doradców zawodowych na każdym etapie prowadzenia działalności.

Dotacje otwierają perspektywy dla nowych firm, których założyciele doskonale rozumieją aktualne potrzeby rynku, zyskując przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku konsumenckim.

Podmioty udzielające dotacji na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1a
  27-200 Starachowice, tel:41 274 46 90, Samozatrudnienie Twoją szansą,
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2a
  26-200 Końskie, tel:41 375 14 55, Dotacje na start,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ul. Murarska 11
  27-200 Starachowice, tel: 41 274 04 08, Aktywni w biznesie,
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Studencka 1
  25-409 Kielce, tel: 41 343 29 10, Mam pomysł na firmę,
 • Akademia Przedsiębiorczości ul. Targowa 18/5
  25-520 Kielce, tel:506 97 61 34, Czas na własny biznes.

  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach