Staże i szkolenia zawodowe w ramach świętokrzyskiego RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wsparł projekty aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji skierowane do osób niezatrudnionych po 30 roku życia, a także dla osób pracujących w formie wsparcia szkoleniowego oferowanego przedsiębiorcom.

Osoby z naszego województwa mogą skorzystać z oferty 12 projektów – w tym 10, których realizacja rozpocznie się w 2022 r. realizowanych przez świętokrzyskie instytucje szkoleniowe. Są to szkolenia zawodowe oraz specjalistyczne doradztwo, a także staże i pośrednictwo pracy.

Poniżej lista projektów wraz z informacjami na temat ofert i danymi kontaktowymi instytucji realizującej projekt.

Więcej informacji można uzyskać u poszczególnych realizatorów.