Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – projekt „Pracujemy!”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13 października rozpoczęło realizacje projektu „Pracujemy!”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących.

Projekt skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan Działania.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz, regulamin oraz niezbędne do udziału w nim formularze dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON (TUTAJ).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, finansowany prze z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego