Szkoła Aktywnego Sektora – spotkania informacyjne

W grudniu rozpoczyna się cykl spotkań on -line w ramach Szkoły Aktywnego Sektora. Projekt jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkania poświęcone będą tematom szczególnie istotnym z punktu widzenia lokalnych społeczności.

Szkoła Aktywnego Sektora: Spotkanie tematyczne o partycypacji

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w dniach 8 – 9 grudnia i poświęcone będzie partycypacji mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w tym obszarze, a także do rozmów i wymiany wiedzy w gronie aktywistów/aktywistek i ekspertów/ekspertek w tej dziedzinie. Wspólnie będziemy szukać dobrych rozwiązań i przykładów skutecznego angażowania mieszkanek i mieszkańców.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich aktywistów i aktywistek, w tym:
• osób działających w ramach zarejestrowanych organizacji lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości;
• grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny;
• przedstawicieli i przedstawicielek organizacji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. Programu;
• innych osób aktywnych na poziomie lokalnym w obszarze partycypacji.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji o tym, jak dobrze prowadzić działania partycypacyjne oraz przeanalizowania związanych z tym wyzwań. Przybliżone zostaną konkretne praktyki oraz przykłady działań różnych organizacji. W ramach wydarzenia zaplanowana jest też sesja sieciująca, która będzie okazją do poznania innych osób i organizacji zajmujących się tematem partycypacji.


Ramowy program spotkania


Środa, 8 grudnia 2021
10.30 – 11.00 Powitanie i otwarcie spotkania
11.00 – 12.30 Poznajmy się. Sesja sieciująca
12.30 – 13.00 Przerwa
13:00 – 15:00 Polaryzacja w partycypacji – jak działać w podziałach?
Czwartek, 9 grudnia 2021
10.00 – 12.00 Like – tak, komentarz – nie. Czy partycypacja online jest możliwa?
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.30 Kto i dlaczego tak zdecydował? O przykładach angażowania mieszkańców w tworzenie dokumentów strategicznych
14.30 – 14.45 Podsumowanie i zamknięcie

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom. Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną tutaj w terminie do 3 grudnia 2021 roku. W przypadku pytań dotyczących spotkania kontakt mailowy pod adresem: katarzyna.krzeminska@fed.org.pl

Spotkanie jest częścią cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Szkoła Aktywnego Sektora to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny


Szkoła Aktywnego Sektora: Spotkanie tematyczne o działaniach strażniczych


Trwają tez zapisy na kolejne z cyklu spotkań tematycznych w ramach Szkoły Aktywnego Sektora realizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Spotkanie poświęcone będzie działaniom strażniczym i odbędzie się online w dn. 13-14 grudnia 2021.

Działania strażnicze to wszelkie działania osób, grup nieformalnych i organizacji na rzecz tego, by instytucje publiczne, politycy, a nawet biznes i media, działały zgodnie z prawem i standardami. Działania strażnicze są też jednym z tematów o znaczeniu szczególnym w konkursie grantowym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (w ramach obszaru 3 – Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w tym samym obszarze, a także do rozmów i wymiany wiedzy w gronie aktywistów/aktywistek i ekspertów/ekspertek w danej dziedzinie. Wspólnie szukać będziemy dobrych rozwiązań i przykładów skutecznego prowadzenia działań strażniczych.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich aktywistów i aktywistek, w tym:
• osób działających w ramach zarejestrowanych organizacji lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości;
• grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny;
• przedstawicieli i przedstawicielek organizacji, zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. Programu;
• innych osób aktywnych na poziomie lokalnym w obszarze działalności strażniczej.
O czym będziemy rozmawiać?
Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak dobrze prowadzić działania strażnicze. Zastanowimy się nad związanymi z tym wyzwaniami i poznamy konkretne praktyki oraz przykłady działań różnych organizacji. W ramach wydarzenia zaplanowana jest też sesja sieciująca, która będzie okazją do poznania innych osób i organizacji zajmujących się działaniami strażniczymi.


Ramowy program spotkania:
Poniedziałek, 13 grudnia 2021

10.30 – 11.00 Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania
11.00 – 12.30 Poznajmy się. Sesja sieciująca
12.30 – 13.00 Przerwa
13.00 – 15.00 Strażnik samotny czy strażnik zorganizowany? Czy warto być organizacją strażniczą?
Wtorek, 14 grudnia 2021
10.00 – 12.00 Jak można współpracować? Lokalni strażnicy a duże organizacje
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.30 Etyka działalności strażniczej
14.30 – 14.45 Podsumowanie i zamknięcie

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom. Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną tutaj w terminie do 8 grudnia 2021 roku. W przypadku pytań dotyczących spotkania kontakt mailowy pod adresem: katarzyna.krzeminska@fed.org.pl

Spotkanie jest częścią cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Szkoła Aktywnego Sektora to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny