Znaczenie edukacji na rynku pracy – konferencja w OBK

29 października 2021 roku w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konferencja pn. ,,Edukacja na rzecz rynku pracy’’. Została ona zorganizowana przez Starostwo Ostrowieckie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. reprezentowana była przez Prezes Agnieszkę Rogalińską oraz Łukasza Kota.

Zaproszonych gości przywitali – Małgorzata Stafijowska, Dyrektor PUP oraz Andrzej Jabłoński, Starosta Ostrowiecki. Na początku spotkania podsumowany został konkurs ,,Wiedza o Rynku Pracy’’. Laureaci otrzymali nagrody. Ceremonii przewodziły doradczynie zawodowe Anna Bugajska oraz Agnieszka Chuchała.

Kolejnym punktem konferencji były bardzo interesujące i merytoryczne wykłady. O kompetencjach cyfrowych na nowoczesnym rynku pracy mówił dr Leszek Sykulski z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. O potrzebach rynku pracy w kontekście rozwoju technologii i zmian społecznych powiedziała Anna Jastrzębska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Sesję wykładową zamknęła dr Monika Borek z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, która przedstawiła dane dotyczące wpływu kształcenia medycznego na rozwój lokalnego rynku pracy.

Na koniec organizatorzy zafundowali uczestnikom konferencji bardzo emocjonującą dyskusję dotyczącą polityki edukacyjnej w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Najpierw głos w zabrali przedstawiciele edukacji, wywołani niejako do tablicy przez moderatora dyskusji Pawła Gulińskiego z PUP, który zapytał o to, w jaki sposób przygotowywana jest oferta edukacyjna w szkołach. W odniesieniu do wypowiedzi swoich przedmówców Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki wskazał, że trudno jest kształtować ofertę edukacyjną w oparciu o prognozy zapotrzebowania na przedstawicieli konkretnych zawodów. Wynika to z długiego okresu kształcenia i szybkich zmian zachodzących na rynku pracy. Zdaniem dra Gotowieckiego najlepiej postawić na wyposażanie młodych ludzi w umiejętności miękkie, takie, które pozwolą im szybko reagować na zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Chodzi głównie o zdolność uczenia się przez całe życie.

Następnie do dyskusji włączyli się przedsiębiorcy. Głównym wskazywanym przez nich problemem, jeśli chodzi o przydatność zawodową absolwentów szkół średnich i wyższych, był brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych, bardzo często brak podstawowych umiejętności wymaganych na stanowisku pracy. Przedstawiciele edukacji odpowiedzieli, że to również po stronie przedsiębiorców jest rozwijanie młodych pracowników, poświęcenie im uwagi i troski. Jeśli firmy wynagradzają swoich pracowników w oparciu o minimalne stawki, muszą liczyć się z koniecznością samodzielnego dokształcanie kadr, gdyż jest to w ich interesie. Jeśli chcą pracownika, który posiada wszystkie wymagane przez nich kompetencje i w dodatku będzie wielozadaniowy, to za to trzeba odpowiednio zapłacić na wolnym rynku pracy. Argumenty te spotykały się z emocjonalnymi reakcjami przedsiębiorców.

Choć debata trwała o godzinę dłużej niż była zaplanowana, to i tak dyskutanci nie zdążyli odnieść się do większości zagadnień zaproponowanych do dyskusji. Wydaje się, że takie spotkania powinny odbywać się częściej, ponieważ występuje jeszcze duże wzajemne niezrozumienie potrzeb i oczekiwań uczestników lokalnego rynku pracy – absolwentów szkół i uczelni, osób potencjalnie zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub jego zmianą, szkołami, uczelniami oraz pracodawcami – mniejszymi i większymi firmami.