Ogólnopolski Tydzień Kariery w ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wzięła udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Odbyło się to na zaproszenie Młodzieżowego Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim. 19 października, Łukasz Kot, podczas zajęć skierowanych do uczniów  II LO im. Joachima Chreptowicza, przedstawił zakres działań oraz usług oferowanych przez Spółkę przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, młodzieży uczącej się oraz lokalnej społeczności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informacje dotyczące oferty wsparcia młodego przedsiębiorcy przez ARL na etapie planowania własnej firmy oraz realizacji pomysłu. Słuchaczami byli uczniowie klasy maturalnej, przed którymi wybory ścieżek edukacyjno – zawodowych. Wielu z tych młodych ludzi, na którymś etapie swojego życia zawodowego,  będzie wybierało pracę na własny rachunek. Świadomość możliwości otrzymania wsparcia dodaje skrzydeł na drodze do realizacji celu.

Ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery przedstawiła Lidia Żak. W ciekawy sposób włączyła uczniów w dyskusję o celach życiowych i zawodowych, wykorzystując przy tym tematyczne grafiki oraz kwestionariusz preferencji zawodowych.  O możliwości wykonywania pracy sezonowej związanej z opieką nad osobami starszymi w Niemczech opowiedziała przedstawicielka firmy Promedica 24. Zostały przedstawione wymagania oraz warunki, które należy spełniać, aby móc stać się odpowiednim kandydatem do tego rodzaju prac. Uczniowie zostali uczuleni, aby zwracali baczną uwagę na poprawność umów związanych z sezonową pracą za granicą, gdyby kiedykolwiek mieli zamiar podejmować się  tego rodzaju prac. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjno – szkoleniowej w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Sandomierskiej 26A.