„UTW dla społeczności” – rekrutacja do projektu

Rozpoczęła się rekrutacja do IX edycji projektu „UTW dla społeczności”, którego celem jest wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2021 r.

Wsparcie dla grup wolontariackich w UTW jest realizowane dwutorowo:

  • poprzez konsultacje i pomoc w opracowaniu pomysłów na działanie grupy wolontariatu, warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt oraz poprzez wsparcie i konsultacje z opiekunem oraz zespołem Programu na wszystkich etapach realizacji projektów,
  • finansowo: mikrogranty (w wysokości 2000 złotych) na realizację działania grup wolontariatu pod opieką trenerów, ponadto finansowany jest udział uczestników w cyklu warsztatów i wizyty trenerów – animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).
    Formularz zgłoszeniowy do projektu jest dostępny pod linkiem (TUTAJ)
    Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest TUTAJ

Projekt edukacyjny „UTW dla społeczności” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.