Spotkanie informacyjno – szkoleniowe ,,Skorzystaj z oferty pożyczek unijnych’’

6. października na sali konferencyjne Starostwa Ostrowieckiego odbyło się spotkanie informacyjno szkoleniowe pn. ,,Skorzystaj z oferty pożyczek unijnych’’, na którym nie mogło zabraknąć Agencji Rozwoju Lokalnego. Po przywitaniu uczestników przez Starostę Ostrowieckiego Andrzeja Jabłońskiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Małgorzatę Stafijowską, zaprezentowana została oferta Banku Gospodarstwa Krajowego skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Andrzej Hlawacik, przedstawiciel BGK, w bardzo przystępny sposób opowiedział o możliwości otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczki na rozwój działalności dla już istniejących MŚP, pożyczki na rozwój turystyki. Zainteresowania tematyką było duże i wyrażało się wieloma pytaniami ze strony uczestników spotkania. Trzeba zaznaczyć, że zaprezentowane formy wsparcia są niezwykle korzystne, w porównaniu z ofertami komercyjnymi. Kilka zdań o Świętokrzyskim Funduszu Poręczeniowym, który wspiera firmy w pozyskiwaniu kredytów, powiedział jego przedstawiciel.

Żeby zdobyć więcej informacji o możliwościach dla firm zapraszamy na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/