„Dobry wolontariat krok po kroku” – bezpłatne szkolenia online dla NGO-sów!

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczyna trzyletni projekt „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”. Szkolenia online dla przedstawicieli NGO-sów z całej Polski rozpoczną już w październiku.

Podczas cyklu bezpłatnych szkoleń uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku zaplanować i wdrożyć dobry wolontariat w organizacji pozarządowej, zabezpieczyć pieniądze na projekty wolontariackie, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

Udział w projekcie mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski. W roku 2021 szkolenia adresowane do organizacji, które dopiero myślą o zaproszeniu wolontariuszy do współpracy, oraz do instytucji początkujących w prowadzeniu programów wolontariatu. Oferta skierowana jest zarówno koordynatorów wolontariatu, jak i inne osoby współpracujące z wolontariuszami oraz kadrę zarządzającą.

Cykl szkoleniowy obejmuje następujące tematy:
1) formalnoprawne aspekty wolontariatu w organizacji pozarządowej (13.10.2021, godz. 9.00-14.00),
2) praktyka planowania i wprowadzania wolontariatu w organizacji pozarządowej (3.11.2021, godz. 9.00-14.00),
3) szkolenie wzmacniające profesjonalizm organizacji: fundraising (23.11.2021, godz. 9.00-14.00),
4) współpraca z wolontariuszami – szkolenie relacyjne dla koordynatorów wolontariatu (2.12.2021, godz. 9.00-14.00).

Oprócz szkoleń zaplanowano również poradnictwo: w tym możliwość umówienia się na indywidualną, pogłębioną rozmowę o zagadnieniach dotyczących wolontariatu, które najbardziej Państwa nurtują i w których potrzebują Państwo wsparcia.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WAŻNE: zgłaszając się do projektu, zobowiązują się Państwo do wzięcia udziału w całym cyklu obejmującym cztery szkolenia oraz poradnictwo.

Organizatorzy zachęcają do zapoznania się ze szczegółowym OPISEM SZKOLEŃ oraz REGULAMINEM
Więcej informacji: https://wolontariat.waw.pl/news-4989/

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Źródło: zespół Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu