Załóż firmę z SIPH – projekt „Młodzi GO 2021”

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi GO 2021”. Projekt skierowany do osób młodych z terenu województwa świętokrzyskiego w wieku 18- 29 lat (do dnia 30 stych urodzin), które są bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu można otrzymać dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo w tematyce predyspozycji do prowadzenia własnego biznesu.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, pod numerem telefonu: 41 34 443 92, pod adresem e-mail: sekretariat@siph.com.pl oraz na stronie internetowej projektu (TUTAJ), gdzie dostępne są też regulamin oraz wzory niezbędnych przy rekrutacji dokumentów.